Konferencja „Statystyka w służbie społeczeństwa: 30-lecie Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ”

Urząd Statystyczny w Warszawie we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym i Polskim Towarzystwem Statystycznym organizuje konferencję „Statystyka w służbie społeczeństwa: 30-lecie Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ”, która odbędzie się w dniach 11–12 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

Celem konferencji, organizowanej w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy służbami statystyki publicznej i środowiskiem naukowym w obszarach związanych ze wspieraniem polityk publicznych, statystyką przestrzenną i lokalną, nowymi źródłami danych i big data, łączeniem i integracją danych oraz edukacją i komunikacją statystyczną. Wydarzenie służy też integracji przedstawicieli świata nauki, statystyki publicznej i administracji w procesie kształtowania koncepcji systemu statystycznego opartego na zintegrowanych źródłach danych. Ponadto tegoroczne spotkanie będzie okazją do przypomnienia Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ, którymi statystyka publiczna kieruje się od 30 lat.

Więcej informacji: https://dsp2024.stat.gov.pl/.