Otwarty dostęp

Wszystkie prace naukowe publikowane w witrynach Portalu Naukowego GUS są rozpowszechniane na zasadach otwartego dostępu (open access), tj. bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń. Użytkownicy mogą je czytać, pobierać, kopiować, drukować i wykorzystywać do innych celów zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku.
Zapewnienie polskim i zagranicznym czytelnikom swobodnego dostępu do publikacji GUS ma na celu popularyzowanie wiedzy i rozwój nauki.