Konferencja naukowa MET 2019

Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne wspólnie zorganizowały konferencję MET2019 Metodologia Badań Statystycznych, której celem było poszukiwanie nowatorskich podejść i metod badawczych w obliczu wyzwań stojących przed statystyką publiczną.

Konferencja MET2019 rozpoczęła cykl spotkań ekspertów polskiej i międzynarodowej statystyki publicznej z przedstawicielami: środowiska naukowego, decydentów i praktyków zarządzania oraz biznesu i użytkowników danych statystycznych. Kolejne debaty będą koncentrować się na metodologicznych problemach procesów generowania i analizy danych w badaniach reprezentacyjnych, pełnych (spisach) oraz danych pochodzących ze źródeł administracyjnych i nowych źródeł, takich jak big data, a także usprawnieniach w zakresie komunikowania i udostępniania wyników badań.

Konferencja odbyła się 3-5 lipca 2019 r. w hotelu Golden Tulip Warsaw Centre. W dniu poprzedzającym – 2 lipca – zorganizowano bezpłatne warsztaty towarzyszące na temat wybranych problemów badań sondażowych, które poprowadził Graham Kalton, research professor Uniwersytetu w Maryland. Były one przeznaczone przede wszystkim dla pracowników służb statystyki publicznej zainteresowanych praktycznymi aspektami metodologii badań sondażowych.

Więcej informacji: http://met2019.stat.gov.pl/