Aktualności

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W numerze 6/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano nie tylko artykuły prezentujące wyniki badań przeprowadzonych z użyciem metod statystycznych, lecz także prace poświęcone „Fundamentalnym zasadom statystyki publicznej” (Fundamental Principles of Official Statistics – FPOS).

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Ukazał się nr 2/2024 „Statistics in Transition new series”, składający się z dwunastu artykułów.

W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

Ukazał się nr 3/2023 „Przeglądu Statystycznego.

Archiwum

IV Kongres Statystyki Polskiej

2–4 lipca 2024, Warszawa

Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne organizują IV Kongres Statystyki Polskiej.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W numerze 5/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano dwa artykuły poświęcone metodologii badań statystycznych i pracę o charakterze empirycznym.

8. Międzynarodowa Konferencja „Big Data and Data Science for Official Statistics”

10-14 czerwca 2024, Bilbao

Aby sprostać globalnym wyzwaniom, takim jak problemy środowiskowe, zmiany klimatu, kryzysy zdrowotne, brak bezpieczeństwa żywnościowego, ożywienie gospodarcze czy przesiedlenia ludności, potrzeba kompleksowej wiedzy o tych zjawiskach.

Konferencja Small Area Estimation Survey & Data Science

3-7 czerwca 2024, Lima

Konferencja Small Area Estimation Survey & Data Science (SAE 2023-24) odbędzie się w dniach 3–7 czerwca 2024 r. na Papieskim Uniwersytecie Katolickim Peru w Limie. Wydarzenie zgromadzi statystyków, metodologów badań, inżynierów, matematyków, informatyków i inne osoby zainteresowane zastosowaniami metody reprezentacyjnej.

11. Europejska Konferencja na temat Jakości w Statystyce Publicznej

4-7 czerwca 2024, Estoril

11. Europejska Konferencja na temat Jakości w Statystyce Publicznej (Q2024), organizowana przez portugalski urząd statystyczny i Eurostat, odbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2024 r. w Estoril (Portugalia).

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Ukazał się nr 1/2024 „Statistics in Transition new series”, a w nim jedenaście artykułów.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W numerze 4/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły recenzowane.

Konferencja IAOS-ISI 2024

15-17 maja 2024, miasto Meksyk

19. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej i 4. Konferencja Statystyki Regionalnej Międzynarodowego Instytutu Statystycznego odbędą się łącznie jako Konferencja IAOS-ISI 2024 w dniach 15–17 maja 2024 r. w mieście Meksyk. Organizatorem tegorocznej edycji wydarzenia – oprócz Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (IAOS) i Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI) – jest Państwowy Instytut Statystyki i Geografii Meksyku (INEGI).

W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

Ukazał się nr 2/2023 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”, a w nim ...

57. Sesja Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ

29 kwietnia – 3 maja 2024, Nowy Jork

W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2024 r. w Nowym Jorku odbędzie się 57. Sesja Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ (Commission on Population and Development – CPD). Uczestnicy posiedzenia będą obradować głównie nad stanem implementacji Programu Działań Międzynarodowej Konferencji ds. Ludności i Rozwoju (International Conference on Population and Development – ICPD) z 1994 r. i jego wkładem w dziesięcioletni przegląd Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

„Current challenges in survey research” pod redakcją Włodzimierza Okrasy i Dominika Rozkruta

W serii Statistical Research Papers ukazała się monografia „Current challenges in survey research: Graham Kalton on probability and nonprobability sampling, Malay Ghosh on small area estimation, with comments” pod redakcją naukową Włodzimierza Okrasy i Dominika Rozkruta.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W numerze 3/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły, które poruszają zagadnienia z obszaru metodologii badań statystycznych, funkcjonowania młodych osób na rynku pracy i kulturowych uwarunkowań popytu na ubezpieczenia.

Konferencja „Statystyka w służbie społeczeństwa: 30-lecie Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ”

11-12 kwietnia 2024, Warszawa

Urząd Statystyczny w Warszawie we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym i Polskim Towarzystwem Statystycznym organizuje konferencję „Statystyka w służbie społeczeństwa: 30-lecie Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ”, która odbędzie się w dniach 11–12 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Numer 2/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zawiera dwa artykuły, w których przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z użyciem metod statystycznych, oraz pracę poruszającą zagadnienie z obszaru wyzwań badawczych.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Numer 1/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zawiera trzy artykuły, w których zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych z użyciem metod statystycznych.

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Grudniowy numer „Statistics in Transition new series” (5/2023) składa się z jedenastu artykułów.

55. Sesja Komisji Statystycznej ONZ

27 lutego – 1 marca 2024, Nowy York

Komisja Statystyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission – UNSC) zbierze się w 2024 r. po raz 55. i będzie obradować w dniach 27 lutego – 1 marca w Nowym Jorku.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Numer 12/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” został poświęcony zagadnieniom z zakresu big data i statystyk eksperymentalnych.

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Wrześniowy numer ‘Statistics in Transition new seriesʼ (4/2023) to zbiór dwunastu artykułów opracowanych przez autorów reprezentujących 11 krajów.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Adaptacja imigrantów, rozwój zielonych miast i nauka zdalna – to tematy badań, których wyniki zostały przedstawione w numerze 11/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Numer 10/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zawiera dwa artykuły dotyczące różnorodnych zastosowań metod statystycznych oraz pracę z zakresu organizacji i metodologii spisu powszechnego.

W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

Ukazał się nr 1/2023 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”, a w nim...

Forum Zielonego Wzrostu i Zrównoważonego Rozwoju 2023

21-22 listopada 2023, Paryż

Odbywające się 21 i 22 listopada 2023 r. w Paryżu Forum Zielonego Wzrostu i Zrównoważonego Rozwoju (Green Growth and Sustainable Development – GGSD) będzie poświęcone dwóm dokonującym się jednocześnie przemianom: ekologicznej i cyfrowej, zgodnie z hasłem przewodnim wydarzenia: „Navigating the twin transitions: Going green and digital”.

11. Forum Statystyczne Międzynarodowego Funduszu Walutowego

15-16 listopada 2023, Waszyngton – forma hybrydowa

W dniach 15-16 listopada 2023 r. odbędzie się 11. Forum Statystyczne Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Można wziąć w nim udział osobiście (w Waszyngtonie) lub wirtualnie.

Zimowa Konferencja RSA „Miasta i regiony jutra: ku lepszej przyszłości regionów” 2023

9-10 listopada 2023, Londyn

Ostatnie lata były zdominowane przez wstrząsy (pandemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę), kryzysy (energetyczny, wzrost kosztów życia) i sytuacje krytyczne (zmiany klimatu, głód w Afryce).

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 9/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły, w których omówiono wyniki badań przeprowadzonych z użyciem metod statystycznych.

108. Konferencja Dyrektorów Generalnych Krajowych Urzędów Statystycznych

18-19 października 2023, Cork

Konferencja Dyrektorów Generalnych Krajowych Urzędów Statystycznych (Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique – DGINS) odbywa się co roku w celu omówienia ważnego tematu związanego z programem prac statystycznych lub z metodami i procesami służącymi tworzeniu statystyk europejskich.

XXVII Konferencja Naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”

19 października 2023, Online

19 października 2023 r. odbędzie się online XXVII Konferencja Naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”, organizowana przez StatSoft Polska. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Statystyczne.

21. Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy

11-20 października 2023, Genewa

Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy (International Conference of Labour Statisticians – ICLS) – jedno z najważniejszych forów poświęconych statystyce pracy – jest organizowana przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organization – ILO) co pięć lat. W 2023 r. przypada setna rocznica tego wydarzenia, a 21. edycja konferencji odbędzie się w dniach 11–20 października w Genewie.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 8/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano dwa artykuły dotyczące istotnych zagadnień społeczno-gospodarczych oraz pracę z zakresu historii statystyki.

Bogdan Stefanowicz „Informacja. Wiedza. Mądrość” – wydanie II

Ukazało się drugie – poprawione i uzupełnione – wydanie monografii Bogdana Stefanowicza „Informacja. Wiedza. Mądrość” (t. 66 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych).

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Nr 3/2023 „Statistics in Transition new series” jest setnym zeszytem od początku istnienia czasopisma, a jego wydanie przypada w 30. rocznicę założenia „SiTns”.

W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

Nr 4/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” zawiera cztery artykuły.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

nr. 7/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano wyniki trzech badań dotyczących ważnych zagadnień społeczno-gospodarczych.

Nowe zeszyty „The Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”

Zachęcamy do sięgnięcia po nowe wydania „The Review of Income and Wealth” i „Statistical Journal of the IAOS” – czasopism instytucji, z którymi związany jest Główny Urząd Statystyczny: Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS).

19. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Kartograficznego i 31. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna

13–18 sierpnia 2023, Kapsztad

W dniach 13–18 sierpnia 2023 r. w Kapsztadzie odbędą się 19. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Kartograficznego (International Cartographic Association – ICA) i 31. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna (International Cartographic Conference – ICC).

Trzynasta Sesja Komitetu Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną

2–4 sierpnia 2023, Nowy Jork

W dniach 2–4 sierpnia 2023 r. w Nowym Jorku odbędzie się Trzynasta Sesja Komitetu Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (Committee of Experts on Global Geospatial Information Management – UN-GGIM), organizowana przez Departament Statystyki ONZ.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 6/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły – z zakresu metodologii badań statystycznych, analiz społeczno-ekonomicznych i prowadzenia spisów powszechnych.

64. Światowy Kongres Statystyczny ISI

16-20 lipca 2023, Ottawa

Jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących statystyki – Światowy Kongres Statystyczny Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI World Statistics Congress) – zostanie zorganizowane w 2023 r. po raz sześćdziesiąty czwarty. Gospodarzem tegorocznej edycji, która odbędzie się w Ottawie, jest urząd statystyczny Kanady.

Konferencja naukowa Metodologia Badań Statystycznych

3–5 lipca 2023, Warszawa

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizują konferencję naukową Metodologia Badań Statystycznych (MET2023), która odbędzie się w dniach 3–5 lipca 2023 r. w Warszawie. Będzie to drugie z cyklu spotkań ekspertów polskiej i międzynarodowej statystyki publicznej z przedstawicielami środowiska naukowego, decydentami, praktykami zarządzania i biznesu oraz użytkownikami danych statystycznych. Celem konferencji jest poszukiwanie nowatorskich podejść i metod badawczych w obliczu wyzwań stojących przed statystyką publiczną. Debaty będą koncentrować się na metodologicznych problemach procesów generowania i analizy danych w badaniach reprezentacyjnych i pełnych (spisach) oraz danych pochodzących ze źródeł administracyjnych i nowych źródeł, takich jak big data, a także usprawnieniach w zakresie komunikowania i udostępniania wyników badań.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 5/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” znalazły się trzy artykuły o charakterze empirycznym.

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

W nr. 2/2023 „Statistics in Transition new series” opublikowano 12 artykułów.

Konferencja EuCNC i Szczyt 6G

6-9 czerwca 2023, Göteborg

W dniach 6–9 czerwca br. w Göteborgu odbędzie się wydarzenie będące połączeniem konferencji na temat sieci komunikacyjnych (European Conference on Networks and Communications – EuCNC), wspieranej przez Komisję Europejską, oraz Szczytu 6G, wywodzącego się z fińskiego programu 6G Flagship, jednego z pierwszych w swojej dziedzinie. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło „Technologia 6G na rzecz ekologicznej i cyfrowej przemiany” (6G for a Green and Digital Transition).

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 4/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zamieszczono trzy prace naukowe z obszaru metodologii stosowanej przez statystykę publiczną, analiz statystycznych oraz historii statystyki.

14. Międzynarodowa Konferencja „Wyzwania dla Europy – projekt dla przyszłej generacji”

17–19 maja 2023, Bol

Wydział Ekonomii, Biznesu i Turystyki Uniwersytetu w Splicie we współpracy z Komisją Europejską i pod auspicjami Prezydenta Republiki Chorwacji organizuje 14. Międzynarodową Konferencję „Wyzwania dla Europy – projekt dla przyszłej generacji”, która odbędzie się w dniach 17–19 maja 2023 r. w Bol.

9. Międzynarodowa Konferencja Statystyki Rolnej ICAS

17–19 maja 2023, Waszyngton

W dniach 17–19 maja 2023 r. w Waszyngtonie odbędzie się 9. Międzynarodowa Konferencja Statystyki Rolnej ICAS (International Conference on Agricultural Statistics – ICAS IX), organizowana przez Bank Światowy i Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), pod auspicjami Komitetu ds. Statystyki Rolnej Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI-CAS).

The United Nations World Data Forum 2023

24–27 kwietnia 2023, Hangzhou

Światowe Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na Temat Danych odbędzie się w dniach 24–27 kwietnia 2023 r. w Hangzhou. Strategiczne kierownictwo nad wydarzeniem objęła Grupa Wysokiego Szczebla ds. Partnerstwa, Koordynacji i Budowy Potencjału Statystyki w celu Realizacji Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jej zadaniem jest nakreślenie wytycznych dotyczących organizacji Forum, które odbywa się pod auspicjami Komisji Statystycznej ONZ i jest organizowane we współpracy z krajami członkowskimi, partnerami międzynarodowymi i społecznościami grup zainteresowanych. Celem Forum jest wspieranie współpracy, stymulowanie na wysokim szczeblu politycznego i finansowego wsparcia dla produkcji danych oraz wyznaczanie drogi do wytwarzania coraz lepszej jakości statystyk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 3/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły.

Nowe zeszyty „The Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”

W grudniu 2022 r. zostały opublikowane nowe numery czasopism „The Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”. Oba periodyki są otwarte dla autorów z całego świata i prezentują bogatą tematykę z zakresu statystyki i nauk pokrewnych. Główny Urząd Statystyczny wspiera ich rozwój jako członek instytucji założycielskich: Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS).

W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

W nr. 3/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” opublikowano trzy artykuły.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 2/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zamieszczono prace z zakresu koniunktury konsumenckiej i mieszkalnictwa, a także artykuł dotyczący podstaw prowadzenia badań naukowych, czyli formułowania hipotez badawczych.

Konferencja „Better Lives 2030: wykorzystanie danych statystycznych na rzecz Afryki i świata”

4–6 kwietnia 2023, Livingstone

Statystycy oraz przedstawiciele rządów, świata nauki i sektora edukacji, którym przyświeca idea statystyki wnoszącej istotny wkład w rozwój społeczny, spotkają się w dniach 4–6 kwietnia 2023 r. w Livingstone na konferencji „Better Lives 2030: wykorzystanie danych na rzecz Afryki i świata”. Wydarzenie organizują: Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyk Publicznych (International Association for Official Statistics – IAOS), Międzynarodowy Instytut Statystyczny (International Statistical Institute – ISI) i urząd statystyczny Zambii (Zambia Statistics Agency – ZamStats).

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

W nr. 4 /2022 „Statistics in Transition new series” znalazło się 12 artykułów. Tematem jednego z nich były zmiany w strukturze dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych w wybranych krajach, które są odzwierciedleniem kryzysów występujących po 2000 r. Omówione w nim badanie opierało się na danych z rachunków narodowych 30 krajów za lata 2000–2019. W pozostałych pracach zamieszczonych w tym zeszycie „SiTns” autorzy przedstawili swoje najnowsze ustalenia w zakresie metodologii statystycznej.

Konferencja „The future of official statistics: Independence and accountability in the age of big data”

28 marca 2023, online

W nawiązaniu do sprawozdania dotyczącego jakości statystyki w UE Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) organizuje 28 marca 2023 r. konferencję „The future of official statistics: Independence and accountability in the age of big data”. Jej celem jest określenie wyzwań i możliwości stojących przed statystyką publiczną i Europejskim Systemem Statystycznym. W ramach konferencji odbędą się dwie dyskusje panelowe: pierwsza dotycząca zarządzania statystyką publiczną oraz jej niezależności i odpowiedzialności, druga poświęcona tradycyjnym i nowym źródłom danych w statystyce publicznej.

Konferencja „Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia”

23-24 marca 2023, Warszawa

Urząd Statystyczny w Warszawie we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym i Polskim Towarzystwem Statystycznym organizuje konferencję „Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia”, która odbędzie się w dniach 23–24 marca 2023 r. w Warszawie. Wydarzenie wpisuje się w obchody Dnia Statystyki Polskiej.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 1/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” znalazły się trzy artykuły poświęcone badaniom, których wyniki mogą mieć szerokie zastosowanie – od inwestycji na giełdzie po politykę społeczną.

54. sesja Komisji Statystycznej ONZ

28 lutego – 3 marca 2023, Nowy JSork

54. sesja Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission – UNSC) odbędzie się w dniach 28 lutego – 3 marca 2023 r. w Nowym Jorku.

52. posiedzenie Prezydium Konferencji Statystyków Europejskich

15 lutego 2023, Genewa

Konferencja Statystyków Europejskich (Conference of European Statisticians – CES) jest najwyższej rangi międzyrządowym zgromadzeniem statystyków w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Zrzesza szefów urzędów statystycznych państw EKG ONZ oraz państwa obserwatorów i organizacje międzynarodowe. Prezydium CES – organ sterujący – koordynuje działania oraz ustala kierunki i strategię rozwoju systemu statystycznego państw EKG ONZ, w tym regularnie dokonuje przeglądów wybranych obszarów statystycznych w regionie Organizacji, bierze udział w zatwierdzaniu tematyki seminariów, które corocznie odbywają się w ramach plenarnych sesji CES, oraz uczestniczy w ustalaniu programów tych wydarzeń. Od 2020 r. funkcję wiceprzewodniczącego prezydium pełni prezes GUS

51. posiedzenie Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego

9–10 lutego 2023, Luksemburg

W dniach 9–10 lutego w Luksemburgu zbierze się po raz 51. Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (European Statistical System Committee – ESSC). Na pierwszy dzień, poprzedzający główne posiedzenie, zaplanowano seminarium poświęcone wyzwaniom i szansom, jakie niesie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt w sprawie zarządzania danymi), opublikowane w połowie 2022 r. Podstawą dyskusji będą wyniki pogłębionej analizy dotyczącej Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS).

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 12/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” przedstawiono wyniki badań dotyczących trzech zagadnień: kursów kryptowalut, rozwoju gospodarczego województw i estymacji dominanty wynagrodzeń.

W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

Na nr. 2/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” składają się trzy artykuły, w tym dwa naukowe i jeden poświęcony pamięci wybitnej statystyczki.

Czasopisma IARIW I IAOS

Nowe zeszyty „The Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”.

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Numer 3/2022 Statistics in Transition new series prezentuje szerokie spektrum tematów omówionych w 12 artykułach.

Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji (redakcja naukowa: Jacek Białek, Mieczysław Kłopotek i Tomasz Panek)

W serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych ukazała się monografia Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji pod redakcją naukową Jacka Białka, Mieczysława Kłopotka i Tomasza Panka. W publikacji przedstawiono i podsumowano prace prowadzone w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych – INSTATCENY”. Projekt zrealizowało konsorcjum naukowe, zawiązane przez Główny Urząd Statystyczny (lidera projektu) ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, dzięki środkom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznanym w I edycji konkursu ogłoszonego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Warto sięgnąć po nr 11/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”, aby dowiedzieć się, jak organizatorzy spisów powszechnych radzili sobie z prowadzeniem badań podczas pandemii COVID-19. Ponadto jeden z autorów artykułów opublikowanych w tym wydaniu dostarcza argumentów, które mogą skłonić do przemyślenia pewnego istotnego zagadnienia w edukacji statystycznej.

Międzynarodowa konferencja „Wykorzystanie R w statystyce publicznej 2022”

6–8 grudnia 2022, online

10. Międzynarodowa Konferencja „Wykorzystanie R w statystyce publicznej” (uRos2022) odbędzie się w dniach 6–8 grudnia 2022 r. w formie online. Gospodarzem wydarzenia będzie kanadyjski urząd statystyczny, Statistics Canada.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 10/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano pracę o charakterze metodologicznym, a także artykuły przedstawiające wyniki badań dotyczących kwestii ubóstwa i nauki zdalnej.

107. Konferencja Dyrektorów Generalnych Krajowych Urzędów Statystycznych

107. Konferencja Dyrektorów Generalnych Krajowych Urzędów Statystycznych (Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique – DGINS) odbędzie się w dniach 26–27 października 2022 r. w Oslo. Po jej zakończeniu, 28 października, planowane jest 50. spotkanie Komitetu Europejskiego Systemu Statystycznego (European Statistical System Committee – ESSC). Tegoroczna konferencja DGINS organizowana jest przez Norweski Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem.

W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

W nr. 1/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” opublikowano trzy artykuły.

Nowe zeszyty „Review of Income and Wealth” i „Statistical Journal of the IAOS”

W kwietniu i czerwcu 2022 r. ukazały się nowe zeszyty dwóch czasopism naukowych z zakresu statystyki i nauk pokrewnych: „Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”. Główny Urząd Statystyczny wspiera oba czasopisma poprzez członkostwo w organizacjach, z którymi związane są periodyki.

Polish statisticians. Biographical notes pod redakcją Mirosława Krzyśki

W serii Statistical Research Papers ukazało się drugie, poprawione wydanie monografii Polish statisticians. Biographical notes pod redakcją Mirosława Krzyśki. W publikacji przedstawiono życiorysy i osiągnięcia ponad 30 osób, które od początku XX w. przyczyniły się do rozwoju teorii i metodologii badań statystycznych w Polsce i na świecie.

XXVI Konferencja Naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”

19 października 2022, online

19 października 2022 r. odbędzie się online XXVI Konferencja Naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” organizowana przez StatSoft Polska. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Posiedzenie Prezydium Konferencji Statystyków Europejskich dotyczące lat 2022/2023

12–13 października 2022, Cork

Posiedzenie Prezydium Konferencji Statystyków Europejskich (Bureau of the Conference of European Statisticians – CES) dotyczące lat 2022/2023 odbędzie się w dniach 12–13 października 2022 r. w Cork (Irlandia). Gospodarzem spotkania jest Główny Urząd Statystyczny Irlandii.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 8/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” poruszono ważny problem metodologiczny związany z wykorzystywaniem dużych prób statystycznych, a także przedstawiono wyniki badań dotyczących aktualnych zagadnień z obszaru gospodarki, tj. stabilności fiskalnej w czasie zaburzeń gospodarczych oraz zadłużeń gospodarstw domowych.

„Statistics in Transition new series” w nowych serwisach indeksujących

W imieniu zespołu redakcyjnego Statistics in Transition new series informujemy, że dzięki współpracy ze Sciendo (marką De Gruyter świadczącą usługi wydawnicze) zawartość czasopisma jest obecnie wprowadzana do nowych serwisów indeksujących.

36. Konferencja CIRET

14–17 września 2022, Stambuł

36. Konferencja Centrum Międzynarodowych Badań Tendencji Gospodarczych (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys – CIRET) odbędzie się w dniach 14–17 września 2022 r. w Stambule. Gospodarzem wydarzenia jest Wydział Ekonomii Uniwersytetu Marmara w Stambule.

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

W nr. 2/2022 „Statistics in Transition new series” znalazło się 12 artykułów, a także sprawozdanie z 39. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Multivariate Statistical Analysis MSA 2021, zorganizowanej w dniach 8–10 listopada 2021 r. w Łodzi. Ponadto opublikowano w nim biogramy laureatów Medalu im. Jerzego Spławy-Neymana, nagrodzonych podczas 18. Konferencji IAOS i III Kongresu Statystyki Polskiej, które odbyły się w dniach 25–28 kwietnia 2022 r. w Krakowie.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 7/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” znalazły się trzy artykuły.

37. Coroczna Konferencja Generalna IARIW

22–26 sierpnia 2022, Luksemburg

37. Coroczna Konferencja Generalna Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW) odbędzie się w dniach 22–26 sierpnia 2022 r. w Luksemburgu. Konferencja jest organizowana przy współpracy Narodowego Instytutu Statystyki i Studiów Ekonomicznych (STATEC) w Luksemburgu, który będzie gospodarzem spotkania.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Otwierający nr. 6/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” artykuł Oleksandra Shubalyia i Andrzeja Miszczuka Evaluation of the financial support for the implementation of the 2030 Sustainable Development Goals in the border regions of Poland and Ukraine dotyczy wielokryterialnej oceny poziomu wsparcia finansowego realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 w Polsce i Ukrainie.

XVI Międzynarodowa Konferencja Spatial Econometrics Association

23–24 czerwca 2022, Warszawa

XVI Międzynarodowa Konferencja Spatial Econometrics Association (SEA 2022) odbędzie się w dniach 23–24 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim (który ją współfinansuje z programu IDUB – Inicjatywa Doskonałości Uniwersytet Badawczy). Wydarzenie jest współorganizowane przez polską sekcję European Regional Science Association. Honorowy patronat nad SEA 2022 objął prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 5/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” poruszono niezwykle aktualne zagadnienie podobieństwa pomiędzy szeregami czasowymi kursów walut przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie, a także relacji pomiędzy zmianami kursów walut a rozprzestrzenianiem się pandemii w poszczególnych krajach.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do działu Spisy powszechne – problemy i wyzwania

Prezes GUS Dominik Rozkrut i redaktor naczelny „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” Marek Cierpiał-Wolan serdecznie zapraszają do nadsyłania artykułów naukowych poświęconych spisom powszechnym, dla których utworzono specjalny dział czasopisma Spisy powszechne – problemy i wyzwania. To miejsce ma służyć twórczej wymianie doświadczeń statystyków i badaczy podejmujących tę tematykę, jedną z najważniejszych w statystyce publicznej.

W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

W nr. 4/2021 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” opublikowano trzy artykuły.

W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Nr 1/2022 „Statistics in Transition new series” zawiera 12 artykułów opisujących współczesne ekonomiczne i statystyczne zagadnienia z szerokiego obszaru badań naukowych, w tym m.in. praktyczne zastosowania jakościowych i ilościowych metod statystycznych i rezultaty szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń.

Nowe zeszyty „Review of Income and Wealth” i „Statistical Journal of the IAOS”

W listopadzie i grudniu 2021 r. ukazały się nowe zeszyty dwóch czasopism naukowych z zakresu statystyki i nauk pokrewnych: „Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”. Główny Urząd Statystyczny wspiera oba czasopisma poprzez członkostwo w organizacjach, z którymi związane są te periodyki.

Wolne licencje w czasopismach naukowych i monografiach naukowych GUS

Od 1 stycznia 2022 r. w czasopismach i monografiach naukowych wydawanych lub współwydawanych przez GUS obowiązują wolne licencje Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0).

Konferencja IP Statistics for Decision Makers

14–15 czerwca 2022, Warszawa

W dniach 14–15 czerwca 2022 r. w Warszawie (w formie hybrydowej) odbędzie się konferencja poświęcona statystyce dotyczącej własności intelektualnej (IP Statistics for Decision Makers – IPSDM). Wydarzenie jest organizowane przez Urząd Patentowy RP i OECD, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej oraz wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Europejska Konferencja na temat Jakości w Statystyce Publicznej

8–10 czerwca 2022, Wilno

Litewski Urząd Statystyczny i Eurostat organizują Europejską Konferencję na temat Jakości w Statystyce Publicznej (Q2022), która odbędzie się w dniach 8–10 czerwca 2022 r. w Wilnie. Jest to 10. konferencja z tego cyklu. Poprzednia odbyła się w 2018 r. w Krakowie.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 4/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” polecamy Państwa uwadze trzy artykuły.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 3/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” autorzy trzech prac przedstawiają wyniki swoich badań z zastosowaniem metod statystycznych.

18. Konferencja IAOS i III Kongres Statystyki Polskiej

26–28 kwietnia 2022, Kraków

W dniach 26–28 kwietnia 2022 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędą się 18. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS) i III Kongres Statystyki Polskiej.

Dariusz Kotlewski „KLEMS productivity accounting for the Polish economy”

W serii Statistical Research Papers ukazała się monografia naukowa „KLEMS productivity accounting for the Polish economy” Dariusza Kotlewskiego.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Nr 2/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zawiera artykuły dotyczące zastosowań statystyki w praktyce, edukacji statystycznej i historii statystyki.

Konferencja DAGStat 2022

28 marca – 1 kwietnia 2022, Hamburg

W dniach 28 marca – 1 kwietnia 2022 r. w Hamburgu odbędzie się szósta konferencja organizowana przez Niemiecką Grupę Roboczą ds. Statystyki (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Statistik – DAGStat). Gospodarzem wydarzenia jest Uniwersyteckie Centrum Medyczne Hamburg-Eppendorf (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) we współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu (Universität Hamburg) i Uniwersytetem Helmuta Schmidta (Helmut-Schmidt-Universität).

III Kongres Statystyki Polskiej

26–28 kwietnia 2022, Kraków

W dniach 26–28 kwietnia 2022 r. w Krakowie odbędzie się III Kongres Statystyki Polskiej. Organizatorami wydarzenia są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Program Kongresu obejmuje zagadnienia dotyczące statystyki społeczno-gospodarczej, regionalnej i małych obszarów oraz matematycznej, a także kwestie związane z analizą i klasyfikacją danych.

53. Sesja Komisji Statystycznej ONZ

28 lutego – 4 marca 2022, online

53. Sesja Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission) odbędzie się w dniach 28 lutego – 4 marca 2022 r. online. Komisja Statystyczna składa się z 24 krajów – członków ONZ, którzy są wybierani przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ (United Nations Economic and Social Council – ECOSOC) na zasadach sprawiedliwego podziału geograficznego. Kadencja trwa cztery lata.

W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 1/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” ukazały się trzy artykuły naukowe z obszaru praktycznych zastosowań statystyki.

6. Konferencja „Geografia innowacji”

26–28 stycznia 2022, Mediolan

W dniach 26–28 stycznia 2022 r. na Uniwersytecie Boccioniego w Mediolanie odbędzie się 6. Konferencja „Geografia innowacji”. Uniwersytet Boccioniego organizuje wydarzenie we współpracy z POLISS (Policy for Smart Specialisation) – siecią szkoleniową finansowaną z Programu Ramowego Badania i Innowacje, którą tworzy siedem europejskich uniwersytetów i trzynaście instytucji partnerskich, mających na celu udoskonalenie unijnej polityki inteligentnej specjalizacji.

30. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna

14–18 grudnia 2021, Florencja

W dniach 14–18 grudnia 2021 r. we Florencji odbędzie się 30. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna (International Cartographic Conference – ICC). Organizatorem wydarzenia jest Włoskie Stowarzyszenie Kartograficzne (Associazione Italiana Cartografia – AIC). Wśród tematów proponowanych do omówienia podczas konferencji znajdują się m.in.: sztuka w kartografii, dziedzictwo kartograficzne w domenie cyfrowej, kartografia we wczesnym ostrzeganiu i w zarządzaniu kryzysowym, zastosowanie sztucznej inteligencji w sporządzaniu map, otwarte dane i technologie geoprzestrzenne, kartografia planetarna, kartografia i zrównoważony rozwój, perspektywy w nowym programie badań kartograficznych oraz kartografia a prywatność i etyka.

„Seminarium na temat pomiaru gospodarki o obiegu zamkniętym: jakich statystyk potrzebujemy i jak je osiągnąć”

14 grudnia 2021, online

Urząd statystyczny Kanady i Europejska Komisja Gospodarcza (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) organizują „Seminarium na temat pomiaru gospodarki o obiegu zamkniętym: jakich statystyk potrzebujemy i jak je osiągnąć”. Wydarzenie odbędzie się online 14 grudnia 2021 r.

Konferencja „Przyczyny i konsekwencje depopulacji”

29 listopada – 1 grudnia 2021, online

Centrum Wittgensteina na rzecz Demografii i Globalnego Kapitału Ludzkiego organizuje konferencję „Przyczyny i konsekwencje depopulacji”. Wydarzenie odbędzie się online w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2021 r.

8. Europejska Konferencja na temat B+R i Innowacji w Przedsiębiorstwach

22–25 listopada 2021, online

Europejska Konferencja na temat B+R i Innowacji w Przedsiębiorstwach (European Conference on Corporate R&D and Innovation – CONCORDi), organizowana co dwa lata, odbędzie się w dniach 22–25 listopada 2021 r. w formie wirtualnej. Organizatorem wydarzenia jest Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre of the European Commission) we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Organizacji Badawczych i Technologicznych (European Association for Research and Technology Organisations – EARTO), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) i Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO).

Forum Zielonego Wzrostu i Zrównoważonego Rozwoju 2021

16–18 listopada 2021, Paryż – forma hybrydowa

„Ekologiczna rewitalizacja: przemyślenie zurbanizowanego środowiska i transportu” – to hasło tegorocznego Forum Zielonego Wzrostu i Zrównoważonego Rozwoju (Green Growth and Sustainable Development – GGSD), które odbędzie się w dniach 16–18 listopada w formie hybrydowej. Organizatorem wydarzenia jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).

Konferencja INSPIRE 2021

25–29 października 2021, online

W dniach 25–29 października Komisja Europejska organizuje wirtualną konferencję INSPIRE 2021 „W kierunku przestrzeni danych Wspólnego Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju”. INSPIRE, czyli infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, to inicjatywa UE mająca na celu stworzenie infrastruktury informacji przestrzennej w Europie, która ma pomóc w zwiększaniu dostępności i interoperacyjności informacji przestrzennej lub geograficznej w szerokim zakresie celów wspierających zrównoważony rozwój. INSPIRE opiera się na infrastrukturach informacji przestrzennej stworzonych i obsługiwanych przez kraje członkowskie UE. W ramach INSPIRE w każdym kraju funkcjonuje geoportal umożliwiający dostęp do odpowiednio zharmonizowanych zasobów danych przestrzennych. Dyrektywa INSPIRE, która weszła w życie 15 maja 2007 r., ustanawia ogólne ramy dla infrastruktury danych przestrzennych (spatial data infrastructure – SDI) do celów polityki środowiskowej Wspólnoty Europejskiej oraz polityk lub działań, które mogą mieć wpływ na środowisko.

106. Konferencja Dyrektorów Generalnych Narodowych Urzędów Statystycznych

27–28 października 2021, Warszawa – online

Konferencja Dyrektorów Generalnych Narodowych Urzędów Statystycznych (Directors General of National Statistical Institutes – DGINS) jest najważniejszym w Unii Europejskiej forum debaty nad przyszłością i rozwojem Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). Konferencja odbywa się raz w roku w jednym z państw członkowskich UE. W spotkaniu biorą udział szefowie krajowych urzędów statystycznych, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Tegoroczna edycja, organizowana przez Główny Urząd Statystyczny, odbędzie 27–28 października w Warszawie w formie hybrydowej.

Geospatial World Forum 2021

20–22 października 2021, Amsterdam

Od ponad dekady Geospatial World Forum (GWF) stanowi platformę dziedziny informacji geoprzestrzennej łączącą profesjonalistów i liderów całego ekosystemu informacji geoprzestrzennej. Misją GWF jest połączenie zapotrzebowania i zaopatrzenia w zakresie geoprzestrzennym pomiędzy różnymi sektorami gospodarki za pomocą programów tematycznych opartych na rozwiązaniach, spotkań wysokiego szczebla, warsztatów, ćwiczeń oraz spotkań o mniej formalnym charakterze. Wydarzenie jest organizowane przez Geospatial Media and Communications B.V.

Konferencja „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”

20–21 października 2021, online

W dniach 20–21 października 2021 r. – pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego – odbędzie się jubileuszowa XXV konferencja naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”. Udział w pierwszym dniu konferencji jest bezpłatny. Zainteresowani zdobyciem umiejętności z zakresu analizy danych wymaganych w pracy zawodowej będą mogli także wziąć udział w płatnych warsztatach zaplanowanych na 21 października. Tak jak w zeszłym roku wydarzenie przyjmie formę wirtualną. Jego organizatorem jest StatSoft Polska.

19. Europejski Tydzień Regionów i Miast

11–14 października 2021, online

Europejski Tydzień Regionów i Miast (EURegionsWeek) to coroczne wydarzenie, podczas którego miasta i regiony prezentują swoje zdolności do tworzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej oraz udowadniają znaczenie szczebla lokalnego i regionalnego dla dobrego sprawowania rządów w Europie. Wydarzenie jest organizowane przez Europejski Komitet Regionów oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

8. Międzynarodowa Konferencja Badawcza EMES na temat Przedsiębiorstw Społecznych

4–7 października 2021, Teruel – online

EMES International Research Network, we współpracy z EMPOWER-SE COST Action, grupą badawczą GESES Uniwersytetu w Saragossie, Laboratorium Ekonomii Społecznej LAB_ES oraz stowarzyszeniem CEPES Aragon, organizuje 8. międzynarodową konferencję badawczą pod hasłem „Przedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość i wolontariat: wprowadzanie zasad i wartości w proces odnowy działań”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4–7 października 2021 r. w Teruel, w filii Uniwersytetu w Saragossie i przybierze postać konferencji hybrydowej.

United Nations World Data Forum 2021

3–6 października 2021, Berno

Trzecie Światowe Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat danych w zakresie zrównoważonego rozwoju odbędzie się w Bernie w dniach 3–6 października 2021 r. Forum jest organizowane przez Konfederację Szwajcarską przy wsparciu merytorycznym ze strony Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Statystycznego, pod przewodnictwem Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Grupy Wysokiego Szczebla na rzecz Partnerstwa, Koordynacji i Budowy Potencjału w Statystyce dla Realizacji Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

36. Coroczna Wirtualna Konferencja Generalna IARIW

23–27 sierpnia 2021, Oslo – online

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW) organizuje 36. Coroczną Wirtualną Konferencję Generalną, która w tym roku odbędzie się w dniach 23–27 sierpnia w Oslo.

34. Międzynarodowy Kongres Geograficzny

16–20 sierpnia 2021, Stambuł – online

W dniach 16–20 sierpnia 2021 r. w Stambule (online) odbędzie się 34. Międzynarodowy Kongres Geograficzny (International Geographical Congress – IGC). Organizatorami wydarzenia są: Tureckie Towarzystwo Geograficzne, Międzynarodowa Unia Geograficzna i Uniwersytet w Stambule.

63. Światowy Kongres Statystyki

11–16 lipca 2021, online

Światowy Kongres Statystyki (ISI World Statistics Congress – ISI WSC), odbywający się co dwa lata, jest najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny (International Statistical Institute – ISI). Sześćdziesiąta trzecia edycja kongresu odbędzie się online w dniach 11–16 lipca 2021 r. Dzięki organizacji wydarzenia w formie wirtualnej może w nim wziąć udział znacznie więcej uczestników niż w poprzednich edycjach. Kongres zgromadzi statystyków i analityków danych ze środowiska akademickiego, statystyki publicznej, z sektora zdrowia i biznesu oraz młodszych i starszych specjalistów. Interaktywny program umożliwi uczestnikom poznanie najnowszych osiągnięć w badaniach statystycznych i praktyce statystycznej. Złożą się na niego prezentacje, dyskusje i seria krótkich kursów.

Regiony w Odbudowie: tworzenie zrównoważonej przyszłości – Globalny E-festiwal

2–18 czerwca 2021, online

E-festiwal Regiony w Odbudowie, który odbędzie się online w dniach 2–18 czerwca 2021 r., będzie poświęcony refleksji na temat miast i regionów w dobie kryzysu i wielkich zmian. Jego organizatorem jest Towarzystwo Studiów Regionalnych (Regional Studies Association – RSA) – stowarzyszenie naukowe zajmujące się analizą regionów i zagadnień z nimi związanych. Słowo „festiwal” w tytule wydarzenia służy podkreśleniu, że ma ono trwać kilka tygodni, a program łączy wystąpienia licznych przedstawicieli nauki i polityki z wydarzeniami dodatkowymi, ukierunkowanymi na socjalizację uczestników. Wspólnym celem jest stworzenie okazji do integracji społeczności, wymiany spostrzeżeń badawczych i nawiązania kontaktów.

„Wykorzystanie teledetekcji dla zrównoważonych miast”

17 czerwca 2021, Warszawa – online

17 czerwca 2021 r. w Warszawie (online) odbędzie się wydarzenie pod nazwą „Wykorzystanie teledetekcji dla zrównoważonych miast”, organizowane przez Główny Urząd Statystyczny, Ambasadę Szwajcarii w Polsce, Szwajcarski Urząd Statystyczny, Polską Agencję Kosmiczną/Cosmic Hub i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Odbywa się ono w ramach serii wydarzeń Road to Bern, poprzedzających Światowe Forum Danych ONZ.

Konferencja ASMDA2021

1–4 czerwca 2021, Ateny – online

W dniach 1–4 czerwca 2021 r. obędzie się 19. Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Stosowanych Modeli Stochastycznych i Analizy Danych (Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society – ASMDA International). ASMDA2021 przyjmie formę mieszaną, tj. spotkań wirtualnych oraz spotkań organizowanych w Atenach.

Konferencja Big Data from Space 2021. Od obserwacji do prognozy

18–20 maja 2021, online

Konferencja Big Data from Space (BiDS) 2021, która odbędzie się online w dniach 18–20 maja 2021 r., jest organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną, Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oraz Centrum Satelitarne Unii Europejskiej. Przygotowania do konferencji wspiera także Rumuńska Agencja Kosmiczna.

Warsztaty „Innowacje, globalne łańcuchy wartości i mierzenie globalizacji”

6–7 maja 2021, Waszyngton

Warsztaty „Innowacje, globalne łańcuchy wartości i mierzenie globalizacji” będą koncentrować się na potrzebie wprowadzenia zmian w sposobach mierzenia globalizacji działalności badawczo-rozwojowej (B+R) oraz na lukach występujących w teorii dotyczącej tego obszaru. Wydarzenie to, organizowane przez Narodowe Akademie Nauk Inżynierii i Medycyny (prywatne organizacje non profit), odbędzie się 6 i 7 maja 2021 r. w Waszyngtonie (warsztaty mogą przybrać formę spotkań wirtualnych w zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią Covid-19).

Dr Dominik Rozkrut prezesem IAOS

17 lutego 2021 r. prezes GUS dr Dominik Rozkrut – w uznaniu za zasługi dla rozwoju i współpracy międzynarodowej w zakresie statystyki publicznej – został powołany na stanowisko prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS) na kadencję 2023–2025. W latach 2021–2023 będzie pełnił funkcję prezesa elekta IAOS.

Konferencja "Regionalne Forum Zrównoważonego Rozwoju dla Regionu EKG ONZ”

17–18 marca 2021, Genewa – online

Piąta sesja Regionalnego Forum Zrównoważonego Rozwoju dla Regionu EKG ONZ odbędzie się 17 i 18 marca 2021 r. w formie spotkań wirtualnych i rzeczywistych (w Genewie). Poprzedzą ją spotkania szkoleniowe i wstępne oraz wydarzenia towarzyszące. Tematem tej edycji, oprócz realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 w regionie EKG ONZ, będzie zrównoważone i skuteczne wychodzenie z pandemii Covid-19.

Konferencja „Nowe techniki i technologie w statystyce”

9–11 marca 2021, online

W dniach 9–11 marca 2021 r. Eurostat organizuje wirtualną konferencję naukową poświęconą nowym technikom i metodom stosowanym w ramach statystyki publicznej oraz wpływowi nowych technologii na systemy gromadzenia, tworzenia i rozpowszechniania danych (New Techniques and Technologies for Statistics – NTTS). Konferencje NTTS odbywają się co dwa lata. Na 2021 r. przypada jedenasta edycja tego wydarzenia.

52. Sesja Komisji Statystycznej ONZ

1–3 i 5 marca 2021, online

52. Sesja Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission) odbędzie się w dniach 1–3 i 5 marca 2021 r. w formie spotkania online. Komisja Statystyczna składa się z 24 krajów – członków ONZ, którzy wybierani są przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ (United Nations Economic and Social Council, ECOSOC) na zasadach sprawiedliwego podziału geograficznego. Kadencja trwa cztery lata.

Konferencja Światowego Forum ds. Produktywności 2020

30 listopada, 2–3 i 8 grudnia 2020, online

Tegoroczna edycja konferencji organizowanej co roku przez Światowe Forum ds. Produktywności (OECD Global Forum on Productivity, GFP) odbędzie się 8 grudnia w formie wirtualnej. Zostanie poprzedzona serią otwartych seminariów online zaplanowanych na 30 listopada oraz 2 i 3 grudnia. Współorganizatorem wydarzenia jest niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii.

Konferencja uRos2020

2–4 grudnia 2020, online

Ósma edycja corocznej międzynarodowej konferencji na temat wykorzystania R w statystyce publicznej (Use of R in Official Statistics, uRos) odbędzie się w dniach 2–4 grudnia 2020 r. w formie wirtualnej. Gospodarzem wydarzenia jest urząd statystyczny w Austrii, a współorganizatorami – urzędy statystyczne w Rumunii i Holandii oraz Uniwersytet Ekologiczny w Bukareszcie.

17. Światowe Sympozjum na temat Wskaźników Telekomunikacyjnych ITU

1–3 grudnia 2020, online

Światowe Sympozjum na temat Wskaźników Telekomunikacyjnych ITU (ITU World Telecommunication/ICT Indicators Symposium, WTIS) to główne forum badań telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego. Organizowane jest przez Biuro Rozwoju Telekomunikacji i Sekretariat Sektora Rozwoju Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union, ITU) – agencji Narodów Zjednoczonych wyspecjalizowanej w tematyce technologii informacyjno-komunikacyjnych. W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) podjęto decyzję o przeprowadzeniu WTIS-20 w całości w formie wirtualnej.

8. Forum Statystyczne MFW

17–19 listopada 2020, online

Wydział Statystyczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) organizuje 8. Forum Statystyczne, którego tematyka będzie dotyczyć mierzenia skutków pandemii dla gospodarki światowej. Forum odbędzie się w formie wirtualnej od 17 do 19 listopada 2020 r. Obrady podczas tegorocznej edycji skupią się na – wynikającym z pandemii i powiązanych z nią wyzwań statystycznych – zapotrzebowaniu na nowe dane, które są niezbędne do podejmowania trafnych decyzji politycznych. Podczas Forum zostaną omówione aktualne doświadczenia oraz ich konsekwencje zarówno dla użytkowników i wytwórców danych, jak i dla samych systemów statystycznych.

ModernStats World Workshop

27–30 października 2020, online

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych organizuje w dniach 27–30 października 2020 r. wirtualne warsztaty poświęcone modelom „ModernStats”, które służą wspieraniu modernizacji statystyki publicznej. Należą do nich: ogólny model działalności przeznaczony dla organizacji statystycznych (Generic Activity Model for Statistical Organizations – GAMSO), ogólny model statystyczny procesów biznesowych (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM), ogólny model informacji statystycznej (Generic Statistical Information Model – GSIM) i model wspólnej architektury produkcji danych statystycznych (Common Statistical Production Architecture – CSPA). Modele te zostały opracowane pod kierunkiem Grupy wysokiego szczebla ds. modernizacji statystyki publicznej (High-Level Group for the Modernisation of Official Statistics – HLG-MOS) i stanowią podstawy jej wizji modernizacji opartej na standardach. Modele ModernStats są stosowane przez wiele organizacji na całym świecie.

18. Europejski Tydzień Regionów i Miast

5–9, 12–16 i 19–22 października 2020, Bruksela – online

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej, odbywające się w Brukseli. Stał się on jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, zrzeszającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych. W ciągu ostatnich 17 lat w dużym stopniu przyczynił się do rozpowszechnienia sposobów korzystania przez regiony i miasta z funduszy UE, które służą im do poprawy codziennego życia obywateli.

UN World Data Forum 2020

19–21 października 2020, online

Trzecie światowe forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat danych w zakresie zrównoważonego rozwoju (United Nations World Data Forum on Sustainable Development – UN World Data Forum), którego gospodarzem jest Szwajcarski Federalny Urząd Statystyczny, jest organizowane przez Grupę Wysokiego Szczebla na rzecz Partnerstwa, Współpracy i Rozbudowy Możliwości w Statystyce dla Realizacji Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for Statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development), pod przewodnictwem Komisji Statystycznej Narodów Zjednoczonych i w porozumieniu z krajami członkowskimi oraz partnerami międzynarodowymi. Wydział Statystyki Departamentu ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych odgrywa zaś rolę wspomagającą.

Konferencja „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”

21 października 2020, online

21 października 2020 r. – pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego – odbędzie się XXIV konferencja poświęcona zastosowaniom metod statystycznych i eksploracji danych w różnych dziedzinach badań naukowych. Po raz pierwszy wydarzenie przyjmie formę wirtualną i będzie transmitowana na platformie dostępnej dla zarejestrowanych uczestników. Referaty zostaną wygłoszone przez praktyków i naukowców, którzy wykorzystują metody analizy danych w prowadzonych badaniach.

Konferencja Privacy in Statistical Databases 2020

23–25 września 2020

Katedra UNESCO ds. Ochrony Danych po raz dziewiąty organizuje konferencję poświęconą technicznym rozwiązaniom służącym ochronie danych jednostkowych w procesie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych statystycznych – Privacy in Statistical Databases 2020 – która odbędzie się od 23 do 25 września br. Ze względu na pandemię Covid-19 konferencja przyjmie formę wirtualną lub mieszaną, tj. spotkań online oraz spotkań na Uniwersytecie Rovira i Virgili w Tarragonie.

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Big Data w Statystyce Publicznej

31 sierpnia – 2 września 2020, online

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) 6. Międzynarodowa Konferencja na temat Big Data w Statystyce Publicznej, zaplanowana od 31 sierpnia do 2 września 2020 r., odbędzie się w formie transmisji online. Celem konferencji jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jak big data może pomóc w reakcji na epidemię Covid-19. Wydarzenie to ma również służyć omówieniu możliwości wykorzystania big data do monitorowania postępów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz potrzeby globalnej współpracy w zakresie danych w sprawach rangi światowej.

Territorial Futures – wizje i scenariusze radzenia sobie z megatrendami w zmieniającej się Europie

25–28 sierpnia 2020, online

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) konferencja odbędzie się w formie transmisji online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://ersa.eventsair.com/60th-ersa-congress-bolzano-25-28-august-2020/

Od 25 do 28 sierpnia 2020 r. w Bolzano odbędzie się 60. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Badań Regionalnych (European Regional Studies Association, ERSA) organizowany we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badań Regionalnych (Regional Science Association International, RSAI), Włoskim Stowarzyszeniem Badań Regionalnych (Associazione Italiana di Scienze Regionali, AISRe) i prywatnym centrum badawczym Eurac Research.

Konferencja Joint Statistical Meetings 2020

2–6 sierpnia 2020

Konferencje Joint Statistical Meetings (JSM) stanowią największe spotkanie statystyków i badaczy danych w Ameryce Północnej i należą do największych wydarzeń w światowej statystyce. Zakres tematyczny JSM jest bardzo szeroki – od zastosowań statystyki, teorii i metodologii aż po analitykę i naukę o danych. Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) i ograniczone możliwości prognozowania przebiegu epidemii tegoroczna edycja odbędzie się online – od 2 do 6 sierpnia.

68. sesja plenarna Konferencji Statystyków Europejskich

22–24 czerwca 2020, online

Konferencja Statystyków Europejskich (KSE) skupia ponad 60 krajów, których wspólnym celem jest rozwijanie działalności statystycznej w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG), jak również poza nim. 68. sesja plenarna KSE zbierze się zgodnie z Zasadami pracy Konferencji i jej Biura (CES/2019/2). Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) spotkanie odbędzie się w formie online.

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Metod Modelowania Stochastycznego i Analizy Danych oraz Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Badań i Analiz Demograficznych

2–5 czerwca 2020, Barcelona

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) konferencja odbędzie się w formie transmisji online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://www.smtda.net/smtda2020.html

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Metod Modelowania Stochastycznego i Analizy Danych (SMTDA 2020) oraz Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Badań i Analiz Demograficznych (Demographics 2020) odbędą się 2–5 czerwca 2020 r. na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie.

Better Lives 2030: wykorzystanie danych statystycznych na rzecz Afryki i świata

19–21 maja 2020, Livingstone

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) konferencja została odwołana. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://2020-iaos-isi.zamstats.gov.zm/index.php

Statystycy oraz przedstawiciele rządów, uniwersytetów i sektora edukacji, którym przyświeca idea statystyki wnoszącej istotny wkład w rozwój społeczny, spotkają się 19–21 maja 2020 r. w Livingstone na konferencji „Better Lives 2030: wykorzystanie danych na rzecz Afryki i świata”. Wydarzenie organizują: Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyk Publicznych (International Association for Official Statistics, IAOS), Międzynarodowy Instytut Statystyczny (International Statistical Institute, ISI) i urząd statystyczny Zambii (Zambia Statistics Agency, ZamStat).

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej – Teoria, Zastosowania, Zarządzanie

7–9 maja 2020, Praga

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) konferencja odbędzie się w formie transmisji online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://www.gistam.org/

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej – Teoria, Zastosowania, Zarządzanie (GISTAM 2020) tworzy płaszczyznę spotkania badaczy i praktyków, którzy podejmują nowe wyzwania w zakresie wykrywania, obserwacji, przedstawiania, przetwarzania, wizualizacji, udostępniania danych geoprzestrzennych oraz zarządzania nimi we wszystkich aspektach, związanych zarówno z technologiami komunikacyjnymi i informacyjnymi, jak i z zarządzaniem systemami informacyjnymi oraz systemami opartymi na wiedzy. Wydarzenie, zaplanowane na 7–9 maja 2020 r. w Pradze, organizowane jest przez Instytut na rzecz Systemów i Technologii Informacyjnych (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC) – organizację naukową działającą na zasadzie non profit, której celem jest wspieranie międzynarodowej społeczności naukowej przez promowanie, rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat systemów i technologii informacyjnych oraz komunikacji i kontroli.

Kongres Gmin i Regionów Europy CEMR2020

6–8 maja 2020, Innsbruck

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) kongres został odwołany. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://www.cemr2020.at/en/information/index/1-0.html

Na dziesięć lat przed terminem wyznaczonym do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju na świecie, Rada Gmin i Regionów Europy (Council of European Municipalities and Regions – CEMR) organizuje kongres, któremu przyświeca hasło: „Działać lokalnie. Zmieniać świat. Żyć w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju”. W spotkaniu odbywającym się w Innsbrucku wezmą udział burmistrzowie, liderzy lokalni i regionalni, naukowcy, a także przedstawiciele rządów, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji pozarządowych.

Geospatial World Forum

7–9 kwietnia 2020, Amsterdam

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) forum zostało odwołane. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://geospatialworldforum.org/

Geospatial World Forum to coroczne spotkanie liderów i specjalistów z obszaru informacji geoprzestrzennej – kreatorów polityk publicznych, reprezentantów krajowych instytucji zapewniających dostęp do informacji kartograficznej, przedsiębiorstw sektora prywatnego, organizacji multilateralnych i rozwojowych, instytucji naukowych i akademickich, oraz użytkowników końcowych: rządu, przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi dla obywateli. Jak przewidują organizatorzy, w wydarzeniu weźmie udział około 1500 delegatów reprezentujących ponad 70 krajów i 500 organizacji, w tym 250 prelegentów. Organizatorem wydarzenia jest firma Geospatial Media and Communications.

Regionalne Forum Zrównoważonego Rozwoju dla regionu EKG ONZ

19–20 marca 2020, Genewa

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) program forum uległ zmianie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://www.unece.org/rfsd.html

Czwarta sesja Regionalnego Forum Zrównoważonego Rozwoju odbędzie się 19 i 20 marca 2020 r. w Genewie. Forum jest organizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą (EKG) przy wsparciu regionalnego systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

51. Sesja Komisji Statystycznej ONZ

3–6 marca 2020, Nowy Jork

51. Sesja Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission) odbędzie się 3–6 marca 2020 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Komisja Statystyczna składa się z 24 krajów – członków ONZ, którzy wybierani są przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ (United Nations Economic and Social Council, ECOSOC) na zasadach sprawiedliwego podziału geograficznego. Kadencja trwa cztery lata.

Forum Miast 2020

30–31 stycznia 2020, Porto

4. Forum Miast pod hasłem „Wspólnie kształtujemy zrównoważoną przyszłość miejską” odbędzie się 30–31 stycznia 2020 r. w Porto. Organizatorami wydarzenia są Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (Komisja Europejska) oraz miasto Porto. Spotkanie interesariuszy europejskiego, krajowego i lokalnego szczebla to okazja do podzielenia się wspólnymi osiągnięciami oraz rozważenia przyszłych kierunków miejskiego rozwoju w ramach polityki spójności, w tym dalszych losów Agendy Miejskiej dla UE.

Konferencja PARIS21–UNSD

13–14 stycznia 2020, Paryż

Grupa PARIS21 (The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century) i Wydział Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistics Division, UNSD) organizują konferencję „New approaches to capacity development for better data: How to scale up innovation?”, poświęconą możliwościom uzyskania wiarygodnych, dobrych jakościowo danych. Konferencja odbędzie się 13 i 14 stycznia 2020 r. w Paryżu. Jej temat wpisuje się w misję konsorcjum PARIS21, którą jest zwiększanie potencjału statystyki i promowanie wykorzystywania rzetelnych danych przez decydentów oraz obywateli ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich dochodach.

8. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Statystyki Rolnictwa

18–21 listopada 2019, New Delhi

Międzynarodowe konferencje dotyczące statystyki rolnictwa (International Conference on Agricultural Statistics, ICAS) pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), Banku Światowego (World Bank, WB), Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture, USDA) oraz innych międzynarodowych instytucji odbywają się co trzy lata, począwszy od 1998 r. Organizatorami ósmej edycji (ICAS VIII), która odbędzie się 18–21 listopada tego roku w New Delhi, są: ICAR – Indyjski Instytut Statystyki Rolnictwa (Indian Agricultural Statistics Research Institute, ICAR–IASRI), Indyjskie Towarzystwo Statystyki Rolnictwa (Indian Society of Agriculture Statistics, ISAS) i Państwowa Akademia Nauk Rolniczych (National Academy of Agricultural Sciences, NAAS) we współpracy z Komitetem ds. Statystyki Rolnictwa Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (Committee on Agricultural Statistics of International Statistical Institute, ISI–CAS).

7. Forum Statystyczne MFW

14–15 listopada 2019, Waszyngton

Wydział Statystyczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) organizuje 7. Forum Statystyczne poświęcone sposobom mierzenia gospodarki nieformalnej. Forum odbędzie się 14–15 listopada 2019 r. w siedzibie MFW w Waszyngtonie.

Warsztaty CIRET–KOF–OECD–INSEE

13–14 listopada 2019, Paryż

Centrum Międzynarodowych Badań Tendencji Gospodarczych (Contact International des Recherches Economiques Tendancielles, CIRET) wspólnie ze Szwajcarskim Instytutem Gospodarczym KOF (KOF Swiss Economic Institute), z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) oraz z Państwowym Instytutem Statystyki i Badań Ekonomicznych (Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE) organizuje warsztaty, których głównym przedmiotem będzie wykorzystanie badań tendencji gospodarczych w szacowaniu potencjalnego wzrostu i pozycji gospodarek w cyklu koniunkturalnym. Warsztaty odbędą się 13–14 listopada br. w gmachu OECD w Boulogne-Billancourt (Paryż).

Specjalna konferencja naukowa IARIW–WB

7–8 listopada 2019, Waszyngton

Druga specjalna konferencja organizowana w tym roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth, IARIW) odbędzie się 7–8 listopada w Waszyngtonie. Współorganizatorem wydarzenia jest Bank Światowy (World Bank, WB).

Konferencja naukowa EFGS 2019

9–10 października 2019, Manchester

9–10 października 2019 r. w Manchesterze odbędzie się XII konferencja Europejskiego Forum Geografii i Statystyki (European Forum for Geography and Statistics, EFGS), organizowana przez brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics) i brytyjską agencję rządową Ordnance Survey przy wsparciu Eurostatu i EFGS.

Specjalna konferencja naukowa IARIW–HSE

17–18 września 2019, Moskwa

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Dochodu i Zamożności (International Association for Research in Income and Wealth, IARIW) we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii w Moskwie (Higher School of Economics, HSE) organizuje specjalną konferencję „Doświadczenia i wyzwania dotyczące pomiaru dochodów i zamożności w krajach Europy Wschodniej oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw” („Experiences and Challenges in Measuring Income and Wealth in Eastern Europe and CIS Countries”). Wydarzenie odbędzie się 17–18 września w Moskwie.

Konferencja naukowa RSA CEE Conference

11-13 września 2019, Lublin

11-13 września w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference pt. „Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies” organizowana przez Regional Studies Association i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Światowy Kongres Statystyki 62nd ISI Congress

18-23 sierpnia 2019, Kuala Lumpur

Wydarzenie, organizowane 18-23 sierpnia w Kuala Lumpur, zgromadzi około 2500 delegatów, w tym badaczy statystycznych, pracowników naukowych, praktyków, analityków i decydentów z całego świata, którzy podzielą się spostrzeżeniami na temat rozwoju nauk statystycznych i możliwości zastosowań statystyki.

Konferencja naukowa MET 2019

3-5 lipca 2019, Warszawa

Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają na konferencję MET2019 Metodologia Badań Statystycznych, której celem jest poszukiwanie nowatorskich podejść i metod badawczych w obliczu wyzwań stojących przed statystyką publiczną.