Aktualności

Konferencja Privacy in Statistical Databases 2020

Katedra UNESCO ds. Ochrony Danych po raz dziewiąty organizuje konferencję poświęconą technicznym rozwiązaniom służącym ochronie danych jednostkowych w procesie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych statystycznych – Privacy in Statistical Databases 2020 – która odbędzie się od 23 do 25 września br. Ze względu na pandemię Covid-19 konferencja przyjmie formę wirtualną lub mieszaną, tj. spotkań online oraz spotkań na Uniwersytecie Rovira i Virgili w Tarragonie.

18. Europejski Tydzień Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej, odbywające się w Brukseli. Stał się on jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, zrzeszającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych. W ciągu ostatnich 17 lat w dużym stopniu przyczynił się do rozpowszechnienia sposobów korzystania przez regiony i miasta z funduszy UE, które służą im do poprawy codziennego życia obywateli.

UN World Data Forum 2020

Trzecie światowe forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat danych w zakresie zrównoważonego rozwoju (United Nations World Data Forum on Sustainable Development – UN World Data Forum), którego gospodarzem jest Szwajcarski Federalny Urząd Statystyczny, jest organizowane przez Grupę Wysokiego Szczebla na rzecz Partnerstwa, Współpracy i Rozbudowy Możliwości w Statystyce dla Realizacji Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for Statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development), pod przewodnictwem Komisji Statystycznej Narodów Zjednoczonych i w porozumieniu z krajami członkowskimi oraz partnerami międzynarodowymi. Wydział Statystyki Departamentu ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych odgrywa zaś rolę wspomagającą.

Archiwum

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Big Data w Statystyce Publicznej

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) 6. Międzynarodowa Konferencja na temat Big Data w Statystyce Publicznej, zaplanowana od 31 sierpnia do 2 września 2020 r., odbędzie się w formie transmisji online. Celem konferencji jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jak big data może pomóc w reakcji na epidemię Covid-19. Wydarzenie to ma również służyć omówieniu możliwości wykorzystania big data do monitorowania postępów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz potrzeby globalnej współpracy w zakresie danych w sprawach rangi światowej.

Territorial Futures – wizje i scenariusze radzenia sobie z megatrendami w zmieniającej się Europie

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) konferencja odbędzie się w formie transmisji online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://ersa.eventsair.com/60th-ersa-congress-bolzano-25-28-august-2020/

Od 25 do 28 sierpnia 2020 r. w Bolzano odbędzie się 60. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Badań Regionalnych (European Regional Studies Association, ERSA) organizowany we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badań Regionalnych (Regional Science Association International, RSAI), Włoskim Stowarzyszeniem Badań Regionalnych (Associazione Italiana di Scienze Regionali, AISRe) i prywatnym centrum badawczym Eurac Research.

Konferencja Joint Statistical Meetings 2020

Konferencje Joint Statistical Meetings (JSM) stanowią największe spotkanie statystyków i badaczy danych w Ameryce Północnej i należą do największych wydarzeń w światowej statystyce. Zakres tematyczny JSM jest bardzo szeroki – od zastosowań statystyki, teorii i metodologii aż po analitykę i naukę o danych. Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) i ograniczone możliwości prognozowania przebiegu epidemii tegoroczna edycja odbędzie się online – od 2 do 6 sierpnia.

68. sesja plenarna Konferencji Statystyków Europejskich

Konferencja Statystyków Europejskich (KSE) skupia ponad 60 krajów, których wspólnym celem jest rozwijanie działalności statystycznej w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG), jak również poza nim. 68. sesja plenarna KSE zbierze się zgodnie z Zasadami pracy Konferencji i jej Biura (CES/2019/2). Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) spotkanie odbędzie się w formie online.

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Metod Modelowania Stochastycznego i Analizy Danych oraz Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Badań i Analiz Demograficznych

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) konferencja odbędzie się w formie transmisji online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://www.smtda.net/smtda2020.html

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Metod Modelowania Stochastycznego i Analizy Danych (SMTDA 2020) oraz Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Badań i Analiz Demograficznych (Demographics 2020) odbędą się 2–5 czerwca 2020 r. na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie.

Better Lives 2030: wykorzystanie danych statystycznych na rzecz Afryki i świata

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) konferencja została odwołana. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://2020-iaos-isi.zamstats.gov.zm/index.php

Statystycy oraz przedstawiciele rządów, uniwersytetów i sektora edukacji, którym przyświeca idea statystyki wnoszącej istotny wkład w rozwój społeczny, spotkają się 19–21 maja 2020 r. w Livingstone na konferencji „Better Lives 2030: wykorzystanie danych na rzecz Afryki i świata”. Wydarzenie organizują: Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyk Publicznych (International Association for Official Statistics, IAOS), Międzynarodowy Instytut Statystyczny (International Statistical Institute, ISI) i urząd statystyczny Zambii (Zambia Statistics Agency, ZamStat).

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej – Teoria, Zastosowania, Zarządzanie

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) konferencja odbędzie się w formie transmisji online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://www.gistam.org/

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej – Teoria, Zastosowania, Zarządzanie (GISTAM 2020) tworzy płaszczyznę spotkania badaczy i praktyków, którzy podejmują nowe wyzwania w zakresie wykrywania, obserwacji, przedstawiania, przetwarzania, wizualizacji, udostępniania danych geoprzestrzennych oraz zarządzania nimi we wszystkich aspektach, związanych zarówno z technologiami komunikacyjnymi i informacyjnymi, jak i z zarządzaniem systemami informacyjnymi oraz systemami opartymi na wiedzy. Wydarzenie, zaplanowane na 7–9 maja 2020 r. w Pradze, organizowane jest przez Instytut na rzecz Systemów i Technologii Informacyjnych (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC) – organizację naukową działającą na zasadzie non profit, której celem jest wspieranie międzynarodowej społeczności naukowej przez promowanie, rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat systemów i technologii informacyjnych oraz komunikacji i kontroli.

Kongres Gmin i Regionów Europy CEMR2020

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) kongres został odwołany. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://www.cemr2020.at/en/information/index/1-0.html

Na dziesięć lat przed terminem wyznaczonym do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju na świecie, Rada Gmin i Regionów Europy (Council of European Municipalities and Regions – CEMR) organizuje kongres, któremu przyświeca hasło: „Działać lokalnie. Zmieniać świat. Żyć w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju”. W spotkaniu odbywającym się w Innsbrucku wezmą udział burmistrzowie, liderzy lokalni i regionalni, naukowcy, a także przedstawiciele rządów, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji pozarządowych.

Geospatial World Forum

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) forum zostało odwołane. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://geospatialworldforum.org/

Geospatial World Forum to coroczne spotkanie liderów i specjalistów z obszaru informacji geoprzestrzennej – kreatorów polityk publicznych, reprezentantów krajowych instytucji zapewniających dostęp do informacji kartograficznej, przedsiębiorstw sektora prywatnego, organizacji multilateralnych i rozwojowych, instytucji naukowych i akademickich, oraz użytkowników końcowych: rządu, przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi dla obywateli. Jak przewidują organizatorzy, w wydarzeniu weźmie udział około 1500 delegatów reprezentujących ponad 70 krajów i 500 organizacji, w tym 250 prelegentów. Organizatorem wydarzenia jest firma Geospatial Media and Communications.

Regionalne Forum Zrównoważonego Rozwoju dla regionu EKG ONZ

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) program forum uległ zmianie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://www.unece.org/rfsd.html

Czwarta sesja Regionalnego Forum Zrównoważonego Rozwoju odbędzie się 19 i 20 marca 2020 r. w Genewie. Forum jest organizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą (EKG) przy wsparciu regionalnego systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

51. Sesja Komisji Statystycznej ONZ

51. Sesja Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission) odbędzie się 3–6 marca 2020 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Komisja Statystyczna składa się z 24 krajów – członków ONZ, którzy wybierani są przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ (United Nations Economic and Social Council, ECOSOC) na zasadach sprawiedliwego podziału geograficznego. Kadencja trwa cztery lata.

Forum Miast 2020

4. Forum Miast pod hasłem „Wspólnie kształtujemy zrównoważoną przyszłość miejską” odbędzie się 30–31 stycznia 2020 r. w Porto. Organizatorami wydarzenia są Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (Komisja Europejska) oraz miasto Porto. Spotkanie interesariuszy europejskiego, krajowego i lokalnego szczebla to okazja do podzielenia się wspólnymi osiągnięciami oraz rozważenia przyszłych kierunków miejskiego rozwoju w ramach polityki spójności, w tym dalszych losów Agendy Miejskiej dla UE.

Konferencja PARIS21–UNSD

Grupa PARIS21 (The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century) i Wydział Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistics Division, UNSD) organizują konferencję „New approaches to capacity development for better data: How to scale up innovation?”, poświęconą możliwościom uzyskania wiarygodnych, dobrych jakościowo danych. Konferencja odbędzie się 13 i 14 stycznia 2020 r. w Paryżu. Jej temat wpisuje się w misję konsorcjum PARIS21, którą jest zwiększanie potencjału statystyki i promowanie wykorzystywania rzetelnych danych przez decydentów oraz obywateli ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich dochodach.

8. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Statystyki Rolnictwa

Międzynarodowe konferencje dotyczące statystyki rolnictwa (International Conference on Agricultural Statistics, ICAS) pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), Banku Światowego (World Bank, WB), Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture, USDA) oraz innych międzynarodowych instytucji odbywają się co trzy lata, począwszy od 1998 r. Organizatorami ósmej edycji (ICAS VIII), która odbędzie się 18–21 listopada tego roku w New Delhi, są: ICAR – Indyjski Instytut Statystyki Rolnictwa (Indian Agricultural Statistics Research Institute, ICAR–IASRI), Indyjskie Towarzystwo Statystyki Rolnictwa (Indian Society of Agriculture Statistics, ISAS) i Państwowa Akademia Nauk Rolniczych (National Academy of Agricultural Sciences, NAAS) we współpracy z Komitetem ds. Statystyki Rolnictwa Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (Committee on Agricultural Statistics of International Statistical Institute, ISI–CAS).

7. Forum Statystyczne MFW

Wydział Statystyczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) organizuje 7. Forum Statystyczne poświęcone sposobom mierzenia gospodarki nieformalnej. Forum odbędzie się 14–15 listopada 2019 r. w siedzibie MFW w Waszyngtonie.

Warsztaty CIRET–KOF–OECD–INSEE

Centrum Międzynarodowych Badań Tendencji Gospodarczych (Contact International des Recherches Economiques Tendancielles, CIRET) wspólnie ze Szwajcarskim Instytutem Gospodarczym KOF (KOF Swiss Economic Institute), z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) oraz z Państwowym Instytutem Statystyki i Badań Ekonomicznych (Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE) organizuje warsztaty, których głównym przedmiotem będzie wykorzystanie badań tendencji gospodarczych w szacowaniu potencjalnego wzrostu i pozycji gospodarek w cyklu koniunkturalnym. Warsztaty odbędą się 13–14 listopada br. w gmachu OECD w Boulogne-Billancourt (Paryż).

Specjalna konferencja naukowa IARIW–WB

Druga specjalna konferencja organizowana w tym roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth, IARIW) odbędzie się 7–8 listopada w Waszyngtonie. Współorganizatorem wydarzenia jest Bank Światowy (World Bank, WB).

Konferencja naukowa EFGS 2019

9–10 października 2019 r. w Manchesterze odbędzie się XII konferencja Europejskiego Forum Geografii i Statystyki (European Forum for Geography and Statistics, EFGS), organizowana przez brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics) i brytyjską agencję rządową Ordnance Survey przy wsparciu Eurostatu i EFGS.

Specjalna konferencja naukowa IARIW–HSE

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Dochodu i Zamożności (International Association for Research in Income and Wealth, IARIW) we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii w Moskwie (Higher School of Economics, HSE) organizuje specjalną konferencję „Doświadczenia i wyzwania dotyczące pomiaru dochodów i zamożności w krajach Europy Wschodniej oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw” („Experiences and Challenges in Measuring Income and Wealth in Eastern Europe and CIS Countries”). Wydarzenie odbędzie się 17–18 września w Moskwie.

Konferencja naukowa RSA CEE Conference

11-13 września w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference pt. „Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies” organizowana przez Regional Studies Association i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Światowy Kongres Statystyki 62nd ISI Congress

Wydarzenie, organizowane 18-23 sierpnia w Kuala Lumpur, zgromadzi około 2500 delegatów, w tym badaczy statystycznych, pracowników naukowych, praktyków, analityków i decydentów z całego świata, którzy podzielą się spostrzeżeniami na temat rozwoju nauk statystycznych i możliwości zastosowań statystyki.

Konferencja naukowa MET 2019

Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają na konferencję MET2019 Metodologia Badań Statystycznych, której celem jest poszukiwanie nowatorskich podejść i metod badawczych w obliczu wyzwań stojących przed statystyką publiczną.