W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Numer 1/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zawiera trzy artykuły, w których zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych z użyciem metod statystycznych.

Czy kształcenie na odległość jest lepsze dla studentów niż kształcenie stacjonarne? Okres pandemii COVID-19, kiedy szkoły wyższe musiały przejść w zdalny tryb nauczania, zainspirował wielu naukowców do zbadania upodobań osób studiujących co do formy prowadzenia zajęć. Agnieszka Marciniuk i Anna Bartkowiak przeprowadziły ankietę na największych uczelniach ekonomicznych w Polsce i porównały opinie respondentów dotyczące przedmiotów ogólnych i statystycznych. Wzięły pod uwagę takie czynniki, jak: efektywność, zmęczenie, koncentracja, aktywność, obciążenie pracą, przygotowanie wykładowców i materiałów oraz kontakt z nauczycielem, a rezultaty swojego badania omówiły w artykule Identification of the determinants of students’ preferences in their choice of study mode in economics majors.

Od wielu lat na świecie wzrost gospodarczy (mierzony za pomocą PKB per capita) idzie w parze ze zwiększoną produkcją odpadów (per capita). W trosce o środowisko podejmuje się działania mające na celu przerwanie tej zależności. W Unii Europejskiej uznano, że najskuteczniejsze będzie zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych. Monika Osińska w badaniu przedstawionym w pracy Efektywność wykorzystania zasobów naturalnych a stopień zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych w krajach Unii Europejskiej przeanalizowała dane Eurostatu i sprawdziła za pomocą wybranych wskaźników SDG, czy kraje członkowskie działają zgodnie z założeniami wspólnotowej polityki w tym zakresie.

Wybór sposobu odżywiania to nie tylko kwestia osobistych preferencji i troski o własne zdrowie, lecz także problem społeczny. Nie każde gospodarstwo domowe może sobie bowiem pozwolić na zakup pożądanych dóbr, a niektóre – z różnych względów – nie dbają o zbilansowaną dietę. Z kolei niezdrowe odżywianie może prowadzić m.in. do chorób cywilizacyjnych. Jacek Wolak, autor artykułu Popyt na zróżnicowaną dietę w polskich gospodarstwach domowych, zbadał, od jakich czynników społeczno-ekonomicznych zależą wybory konsumentów w Polsce związane z odżywianiem. W analizie wykorzystał nieidentyfikowalne dane jednostkowe pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z XXVII Konferencji Naukowej „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” oraz zestawieniem Wydawnictwa GUS. Grudzień 2023.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/1. Zapraszamy do lektury.