W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Numer 12/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” został poświęcony zagadnieniom z zakresu big data i statystyk eksperymentalnych. Niektóre artykuły zamieszczone w tym wydaniu powstały na podstawie referatów wygłoszonych podczas sesji specjalnej zorganizowanej przez redakcję „WS”, która odbyła się 4 lipca 2023 r. w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Metodologia Badań Statystycznych MET2023.

W pracy TranStat: an intelligent system for producing road and maritime transport statistics using big data sources Dominik Rozkrut, Anna Bilska, Michał Bis i Justyna Pawłowska omawiają innowacyjny system TranStat, opracowany przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Politechnikę Morską w Szczecinie i Politechnikę Krakowską w ramach programu GOSPOSTRATEG. TranStat umożliwia produkcję statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych i szybkie udostępnianie informacji wynikowych.

Marek Cierpiał-Wolan i Galya Stateva w artykule The evaluation of (big) data integration methods in tourism poruszają zagadnienie integracji danych z wielu źródeł, w tym dużych wolumenów danych, niezbędnej do uzyskania dobrej jakości informacji udostępnianych przez statystykę publiczną w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W badaniu opierającym się na danych dotyczących Polski i Bułgarii, które zostały zaczerpnięte z trzech popularnych portali rezerwacyjnych, autorzy oceniają przydatność wybranych metod integracji danych w statystyce w dziedzinie turystyki.

Current challenges and possible big data solutions for the use of web data as a source for official statistics to temat pracy Pieta Daasa i Jacka Maślankowskiego. Autorzy akcentują znaczenie web scrapingu oraz rosnące zainteresowanie środowiska naukowego i administracyjnego tą techniką uzyskiwania informacji. Skupiają się na współczesnych problemach związanych z dostępnością, ekstrakcją i wykorzystywaniem informacji ze stron internetowych i proponują potencjalne metody ich rozwiązywania.

W artykule Digital transformation and data ecosystem: implications for policy actions and competency frameworks Monika Rozkrut przybliża politykę Unii Europejskiej w zakresie transformacji cyfrowej, a także jej potencjał rozwojowy. Autorka dokonuje krytycznej analizy postępu w obszarze operacjonalizacji i wdrażania odpowiednich polityk. Identyfikuje szczególnie trudne zadania, które mogą mieć negatywny wpływ na osiągnięcie celów strategicznych.

Opracowanie Jerzego Auksztola Improving research on environmental noise pollution and its impact on the population in the context of sustainable development dotyczy poprawy statystyk umożliwiających badanie narażenia ludności na hałas w kontekście zrównoważonego rozwoju. Autor zaznacza, że badania nad natężeniem hałasu w środowisku mają długą tradycję, a wiedza o negatywnym wpływie tego czynnika na zdrowie oraz aspektach środowiskowych i ekonomicznych jest stale pogłębiana. Omawia narzędzia oferowane przez statystykę publiczną, które umożliwiają kontynuację badań w tym zakresie.

Tradycyjnie numer zawiera też omówienie nowości wydawniczych GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/12. Zapraszamy do lektury.