W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

W nr. 4 /2022 „Statistics in Transition new series” znalazło się 12 artykułów. Tematem jednego z nich były zmiany w strukturze dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych w wybranych krajach, które są odzwierciedleniem kryzysów występujących po 2000 r. Omówione w nim badanie opierało się na danych z rachunków narodowych 30 krajów za lata 2000–2019. W pozostałych pracach zamieszczonych w tym zeszycie „SiTns” autorzy przedstawili swoje najnowsze ustalenia w zakresie metodologii statystycznej.

Numer jest dostępny na stronie https://sit.stat.gov.pl/Issue/59. Zachęcamy do lektury.