Specjalna konferencja naukowa IARIW–HSE

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Dochodu i Zamożności (International Association for Research in Income and Wealth, IARIW) we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii w Moskwie (Higher School of Economics, HSE) organizuje specjalną konferencję „Doświadczenia i wyzwania dotyczące pomiaru dochodów i zamożności w krajach Europy Wschodniej oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw” („Experiences and Challenges in Measuring Income and Wealth in Eastern Europe and CIS Countries”). Wydarzenie odbędzie się 17–18 września w Moskwie.

Tematyka konferencji obejmować będzie sposoby mierzenia dochodu, zamożności, nierówności, ubóstwa i dobrobytu w Europie Wschodniej i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Omówienie przeszłych doświadczeń i rysujących się na horyzoncie wyzwań w tym zakresie prowadzić ma do pogłębienia zrozumienia kwestii związanych również z rachunkami narodowymi, cenami, produktywnością czy dystrybucją zamożności.

Organizację wydarzenia wspierają Federalna Służba Statystyki Państwowej (Rosstat) oraz Międzypaństwowy Komitet Statystyczny Wspólnoty Niepodległych Państw (Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States, CIS-Stat). Komitetowi programowemu współprzewodniczą Marshall Reinsdorf (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) i Ilja Woskoboynikow (HSE). Będzie to pierwsza w siedemdziesięcioletniej historii IARIW konferencja na obszarze byłego Związku Radzieckiego. Szacuje się, że w wydarzeniu weźmie udział od 100 do 150 uczestników. Jako główny prelegent wystąpi Branko Milanovic (Uniwersytet Miejski Nowego Jorku), wykład zamykający zaś zostanie wygłoszony przez Matthiasa Morysa (Uniwersytet w Yorku).

Więcej informacji: http://iariw.org/proposal2019moscow.pdf

Program konferencji: http://www.iariw.org/c2019moscow.php