W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 4/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zamieszczono trzy prace naukowe z obszaru metodologii stosowanej przez statystykę publiczną, analiz statystycznych oraz historii statystyki.

Maciej Cesarski w artykule Statystyka mieszkaniowego majątku trwałego w Polsce – wyzwania metodyczne przedstawił swoje rozważania na temat statystyki mieszkaniowego majątku trwałego oraz jego reprodukcji, czyli strumieni oddziałujących na jego wartość, oraz propozycje zmian w tym obszarze. Do zastrzeżeń i postulatów autora odniosły się Agnieszka Matulska-Bachura i Anita Perzyna w Komentarzu GUS do artykułu Macieja Cesarskiego „Statystyka mieszkaniowego majątku trwałego w Polsce – wyzwania metodyczne”.

Podmiotem badania przeprowadzonego przez Adama Kagana, omówionego w pracy Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw rolnych, były gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – zbiorowość bardzo nieliczna w porównaniu z gospodarstwami indywidualnymi, ale wnosząca niebagatelny wkład w globalną produkcję rolniczą. Autor przeanalizował zagregowane wyniki finansowe przedsiębiorstw rolnych za lata 2014–2021, udostępnione przez GUS: wielkość korzyści uzyskiwanych przez właścicieli przedsiębiorstw rolnych i poziom bezpieczeństwa finansowego ich działalności.

W artykule Kazimierz Władysław Kumaniecki – inicjator powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego Agata Szczukocka przybliżyła postać tytułowego prawnika i statystyka, ze szczególnym uwzględnieniem jego zainteresowań badawczych i dorobku naukowego oraz działalności organizacyjnej.

Ponadto w numerze znalazło się sprawozdanie z ubiegłorocznej 40. konferencji MSA, połączonej z konferencją MASEP, które opracowali Elżbieta Zalewska, Marta Małecka i Artur Mikulec.

Tradycyjnie w rubryce Wydawnictwa GUS Joanna Sadowy zaprezentowała zestawienie nowości wydawniczych z ubiegłego miesiąca. Więcej uwagi poświęciła opracowaniu Nauka i technika w 2021 r., zawierającemu analizę wskaźników, które obrazują rozwój i potencjał nauki i techniki w Polsce.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/4. Zapraszamy do lektury.