Konferencja Small Area Estimation Survey & Data Science

Konferencja Small Area Estimation Survey & Data Science (SAE 2023-24) odbędzie się w dniach 3–7 czerwca 2024 r. na Papieskim Uniwersytecie Katolickim Peru w Limie. Wydarzenie zgromadzi statystyków, metodologów badań, inżynierów, matematyków, informatyków i inne osoby zainteresowane zastosowaniami metody reprezentacyjnej.

Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z estymacją małych obszarów konferencja obejmie nowe tematy dotyczące badań ankietowych i badań statystyki publicznej, takie jak próbkowanie nieprobabilistyczne, probabilistyczne łączenie rekordów, fuzja danych, integracja danych, zastosowania metodologii badań ankietowych do analizy dużych zbiorów danych oraz prywatność i poufność. Tej problematyce będą poświęcone liczne wystąpienia, dyskusje i kursy. Wydarzenie będzie także okazją do celebrowania 65. urodzin uznanego statystyka prof. Parthy Lahiriego.

Więcej informacji: https://sae2023.pucp.edu.pe/.