6. Konferencja „Geografia innowacji”

W dniach 26–28 stycznia 2022 r. na Uniwersytecie Boccioniego w Mediolanie odbędzie się 6. Konferencja „Geografia innowacji”. Uniwersytet Boccioniego organizuje wydarzenie we współpracy z POLISS (Policy for Smart Specialisation) – siecią szkoleniową finansowaną z Programu Ramowego Badania i Innowacje, którą tworzy siedem europejskich uniwersytetów i trzynaście instytucji partnerskich, mających na celu udoskonalenie unijnej polityki inteligentnej specjalizacji.

GEOINNO stanowi forum dyskusji dla naukowców zainteresowanych zagadnieniami naukowymi, politycznymi i strategicznymi dotyczącymi przestrzennego wymiaru działalności innowacyjnej. Głównym celem tego wydarzenia jest zgromadzenie czołowych światowych naukowców z różnych dyscyplin, od geografii ekonomicznej i nauk regionalnych po ekonomię i nauki o zarządzaniu, socjologię i teorię sieci oraz nauki polityczne i planowanie.

Więcej informacji: https://geoinno2022.com/