Territorial Futures – wizje i scenariusze radzenia sobie z megatrendami w zmieniającej się Europie

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) konferencja odbędzie się w formie transmisji online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://ersa.eventsair.com/60th-ersa-congress-bolzano-25-28-august-2020/

Od 25 do 28 sierpnia 2020 r. w Bolzano odbędzie się 60. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Badań Regionalnych (European Regional Studies Association, ERSA) organizowany we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badań Regionalnych (Regional Science Association International, RSAI), Włoskim Stowarzyszeniem Badań Regionalnych (Associazione Italiana di Scienze Regionali, AISRe) i prywatnym centrum badawczym Eurac Research.

Kongresy ERSA należą do najważniejszych wydarzeń naukowych w dziedzinie badań regionalnych na świecie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Territorial Futures – wizje i scenariusze radzenia sobie z megatrendami w zmieniającej się Europie”. Do megatrendów, czyli zjawisk, które mają znaczący wpływ na społeczeństwo i terytoria, można zaliczyć np.: gwałtowny rozwój technologii, zmiany demograficzne, globalne ocieplenie, utratę różnorodności biologicznej i pogłębianie niedoboru zasobów, różnorodne użytkowanie gruntów (powrót dzikiej przyrody, zaniechanie upraw, inteligentna intensyfikacja itp.), nierówności społeczne, migrację, transformację energetyczną, zmianę charakteru pracy. Zmiany te wiążą się z wyzwaniami, zwłaszcza społecznymi i środowiskowymi, z którymi muszą się zmierzyć w szczególności obszary peryferyjne, wiejskie, marginalne, górskie i przygraniczne. Konferencja ma służyć rozpoznaniu najistotniejszych megatrendów oraz omówieniu ich obecnych i potencjalnych implikacji w dziedzinie badań regionalnych, a także poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w celu niwelowania negatywnych konsekwencji tych zjawisk.

Główny organizator wydarzenia – ERSA – jest międzynarodową grupą regionalnych stowarzyszeń naukowych z Europy. Obecnie zrzesza 3,5 tys. członków. Oprócz corocznego kongresu ERSA organizuje też co roku szkołę letnią, a także przyznaje nagrodę EPAINOS dla młodych naukowców oraz Europejską Nagrodę ERSA w dziedzinie Badań Regionalnych dla wybitnych naukowców. Polska sekcja ERSA funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. ERSA wraz z Północnoamerykańską Radą Badań Regionalnych (North American Regional Science Council, NARSC), Organizacją Badań Regionalnych Krajów Pacyfiku (Pacific Regional Science Conference Organisation, PRSCO) oraz Stowarzyszeniem Badań Regionalnych Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Latin American and Caribbean Regional Science Associations, LACRSA) tworzy RSAI.