6. Międzynarodowa Konferencja na temat Big Data w Statystyce Publicznej

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) 6. Międzynarodowa Konferencja na temat Big Data w Statystyce Publicznej, zaplanowana od 31 sierpnia do 2 września 2020 r., odbędzie się w formie transmisji online. Celem konferencji jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jak big data może pomóc w reakcji na epidemię Covid-19. Wydarzenie to ma również służyć omówieniu możliwości wykorzystania big data do monitorowania postępów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz potrzeby globalnej współpracy w zakresie danych w sprawach rangi światowej.

Wydarzenie organizują Urząd Statystyczny Korei Południowej oraz Globalna Grupa Robocza Narodów Zjednoczonych ds. Wykorzystania Big Data w Statystyce Publicznej (United Nations Global Working Group (GWG) on Big Data for Official Statistics). Grupa ta powstała w 2014 r. pod egidą Komisji Statystycznej Narodów Zjednoczonych. GWG tworzy strategiczną wizję, ukierunkowuje i koordynuje światowy program zastosowania nowych źródeł danych i nowych technologii – kluczowych dla zachowania adekwatności krajowych systemów statystycznych w szybko zmieniającym się otoczeniu informacyjnym. W ciągu kilku lat swojego istnienia GWG wydała podręczniki i materiały ćwiczeniowe związane ze statystyką, które przedstawiają, jak posługiwać się danymi satelitarnymi w ocenie zbiorów rolnych, jak wykorzystywać dane z telefonii komórkowej do pomiaru turystyki czy też jaki użytek można zrobić z danych skanowanych w celu kalkulacji cen. Grupa stworzyła również Światową Platformę Narodów Zjednoczonych – cyfrowe środowisko współpracy statystyków, które służy połączeniu wysiłków na rzecz wypracowania nowych rozwiązań i wymianie wiedzy statystyków na tematy związane z wykorzystaniem danych.

Wykorzystanie nowych źródeł danych i nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, może uczynić przedsięwzięcia statystyczne mniej kosztownymi oraz zapewnić bardziej aktualne, częstsze i bardziej szczegółowe wyniki, co okazuje się szczególnie pomocne w przeprowadzeniu szybkiej analizy sytuacji wywołanej przez koronawirusa. Może ono także dostarczyć wskaźników potrzebnych do realizacji Agendy 2030 dla zrównoważonego rozwoju. Zbliżająca się konferencja pokaże, w jaki sposób można to zrealizować.

Więcej informacji: https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2020/