21. Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy

Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy (International Conference of Labour Statisticians – ICLS) – jedno z najważniejszych forów poświęconych statystyce pracy – jest organizowana przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organization – ILO) co pięć lat. W 2023 r. przypada setna rocznica tego wydarzenia, a 21. edycja konferencji odbędzie się w dniach 11–20 października w Genewie.

Program ICLS 2023 obejmuje: ogólne sprawozdanie z przeszłych i planowanych działań statystycznych ILO od czasu ostatniej konferencji (w 2018 r.); rewizję standardów statystyki dotyczącej nieformalności, która zostanie przedstawiona jako projekt rezolucji do rozpatrzenia i przyjęcia przez delegatów; przegląd koncepcji, definicji statystycznych i metod pomiaru zagadnień istotnych dla godnej pracy, w tym wskaźników będących w gestii ILO w ramach globalnych wskaźników ustanowionych w celu monitorowania Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Przewidziane są także dyskusje na temat: standardów dotyczących pomiaru przemocy i molestowania w pracy, międzynarodowej migracji zarobkowej, pracy dzieci i pracy przymusowej oraz Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08).

Więcej informacji: https://ilostat.ilo.org/events/21st-international-conference-of-labour-statisticians/.