Zaproszenie do nadsyłania artykułów do działu Spisy powszechne – problemy i wyzwania

Prezes GUS Dominik Rozkrut i redaktor naczelny „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” Marek Cierpiał-Wolan serdecznie zapraszają do nadsyłania artykułów naukowych poświęconych spisom powszechnym, dla których utworzono specjalny dział czasopisma Spisy powszechne – problemy i wyzwania. To miejsce ma służyć twórczej wymianie doświadczeń statystyków i badaczy podejmujących tę tematykę, jedną z najważniejszych w statystyce publicznej. Oczekiwane są prace, które będą przedstawiać propozycje efektywnych rozwiązań dotyczących spisów, zarówno organizacyjnych, jak i metodologicznych, a także zawierać analizę danych statystycznych uzyskanych w wyniku tych badań z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi teoretycznych i informatycznych. Mile widziane są opracowania skupiające się na praktycznych aspektach i problemach związanych z przeprowadzaniem spisów, w tym dotyczących obciążenia odpowiedzi i ochrony tajemnicy statystycznej.

Ostatnie spisy powszechne stały się szczególnym wyzwaniem ze względu na niespodziewane problemy organizacyjno-metodologiczne, w ogromnej mierze związane z wybuchem pandemii COVID-19 oraz rosnącymi niepokojami społecznymi i gospodarczymi obserwowanymi na całym świecie. W rezultacie spisy nie tylko dostarczyły konkretnych danych statystycznych, lecz także ujawniły potrzebę zastosowania nadzwyczajnych środków organizacyjnych i technicznych podczas zbierania i przetwarzania danych, co powinno być uwzględnione w ocenie jakości wyników. Paradoksalnie zdarzenia losowe, które wymagają opracowania alternatywnych scenariuszy działań i przygotowania na ryzyko w dalszych badaniach statystycznych, mogą się przyczynić do postępu w ich realizacji. Wymienione wyżej zagadnienia wymagają kompleksowych analiz, które za pośrednictwem „WS” mają szansę trafić do szerokiego grona odbiorców.

Informacje na temat czasopisma i wskazówki dla autorów są dostępne na stronie https://ws.stat.gov.pl/ . Artykuły w języku polskim lub angielskim należy przesyłać na adres: redakcja.ws@stat.gov.pl