W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Wrześniowy numer ‘Statistics in Transition new seriesʼ (4/2023) to zbiór dwunastu artykułów opracowanych przez autorów reprezentujących 11 krajów. W tym wydaniu znalazła się m.in. praca What explains the differences in material deprivation between rural and urban areas in Poland before and during the COVID-19 pandemic? Hanny Dudek i Joanny Landmesser-Rusek, w której przedstawiono związki pomiędzy zmianami w częściach składowych czynników demograficznych i społeczno-ekonomicznych a zmianami w zakresie powszechnego występowania deprywacji materialnej na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce. Z pozostałymi artykułami można się zapoznać na stronie internetowej numeru: https://sit.stat.gov.pl/Issue/63. Zachęcamy do lektury.