Konferencja Privacy in Statistical Databases 2020

Katedra UNESCO ds. Ochrony Danych po raz dziewiąty organizuje konferencję poświęconą technicznym rozwiązaniom służącym ochronie danych jednostkowych w procesie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych statystycznych – Privacy in Statistical Databases 2020 – która odbędzie się od 23 do 25 września br. Ze względu na pandemię Covid-19 konferencja przyjmie formę wirtualną lub mieszaną, tj. spotkań online oraz spotkań na Uniwersytecie Rovira i Virgili w Tarragonie.

Celem PSD 2020 jest zainicjowanie na skalę światową badań w zakresie ochrony danych jednostkowych poddawanych procedurom statystycznym. Tematyka konferencji wiąże się z wyzwaniami dotyczącymi prawnego i etycznego obowiązku ochrony prywatności osób fizycznych i przedsiębiorstw, które – jako respondenci – dostarczają dane statystyczne, w sytuacji rosnącego społecznego i gospodarczego zapotrzebowania na dokładne informacje. Zapewnienie skutecznej ochrony uzyskanych danych jest niezbędne do dalszego prowadzenia badań statystycznych. Z tą problematyką wiąże się również kwestia prawa do prywatności właścicieli danych (organizacji, które ponoszą koszty gromadzenia danych i chcą te dane wykorzystać wyłącznie we własnym zakresie) oraz użytkowników danych (tych, którzy uzyskują informacje z baz i chcieliby dokonywać analiz opartych na danych, które muszą pozostać niejawne).

Wśród zagadnień poruszanych podczas konferencji znajdą się m.in.: nowe metody i najlepsze sposoby anonimizacji danych tabelarycznych i mikrodanych; anonimizacja dużych zbiorów danych (big data) i transmisji strumieniowych; równoważenie jakości i poufności danych w procedurze kontroli ujawniania danych (Statistical Disclosure Control, SDC); oprogramowanie SDC; problemy transparentności i szacowanie ryzyka ujawnienia danych w SDC; realne scenariusze ujawnienia danych w państwach członkowskich UE i za granicą; ochrona danych osobowych przetwarzanych w handlu internetowym, służbie zdrowia, działalności firm i statystyce publicznej.

Więcej informacji: https://unescoprivacychair.urv.cat/psd2020/