106. Konferencja Dyrektorów Generalnych Narodowych Urzędów Statystycznych

Konferencja Dyrektorów Generalnych Narodowych Urzędów Statystycznych (Directors General of National Statistical Institutes – DGINS) jest najważniejszym w Unii Europejskiej forum debaty nad przyszłością i rozwojem Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). Konferencja odbywa się raz w roku w jednym z państw członkowskich UE. W spotkaniu biorą udział szefowie krajowych urzędów statystycznych, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Tegoroczna edycja, organizowana przez Główny Urząd Statystyczny, odbędzie 27–28 października w Warszawie w formie hybrydowej.

Tematem konferencji DGINS 2021 jest wykorzystanie obserwacji Ziemi (Earth observation – EO) w statystyce publicznej, ponieważ znaczenie użycia danych EO do celów statystycznych szybko rośnie, a potencjał naukowy tych danych czyni je ważnym źródłem innowacyjnych produktów statystycznych. Konferencja ma na celu zidentyfikowanie szans i wyzwań wynikających z dostępności danych EO oraz omówienie, w jaki sposób te nowe źródła danych i technologie mogłyby zostać włączone do regularnego tworzenia oficjalnych statystyk. Formuła konferencji pozwala nie tylko na połączenie różnych perspektyw i praktyk związanych z wykorzystaniem danych EO, lecz także na dogłębne omówienie ich i zaplanowanie przyszłych działań w ESS w tym zakresie.

Więcej informacji: https://dgins2021.stat.gov.pl/