9. Międzynarodowa Konferencja Statystyki Rolnej ICAS

W dniach 17–19 maja 2023 r. w Waszyngtonie odbędzie się 9. Międzynarodowa Konferencja Statystyki Rolnej ICAS (International Conference on Agricultural Statistics – ICAS IX), organizowana przez Bank Światowy i Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), pod auspicjami Komitetu ds. Statystyki Rolnej Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI-CAS).

To coroczne wydarzenie poświęcone jest promowaniu i efektywnemu wykorzystaniu najlepszych praktyk i badań odpowiadających zmieniającym się potrzebom i możliwościom statystyki rolnej. W konferencji wezmą udział eksperci z całego świata, którzy przedstawią wyniki swoich badań i osiągnięć operacyjnych. Uczestnicy będą również mieli okazję do zapoznania się z innowacjami metodologicznymi z zakresu statystyki rolnej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie wykorzystanie danych do przeprowadzenia sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji systemów rolno-spożywczych. Podczas debat zostaną poruszone różnorodne tematy, takie jak dieta i żywienie zgodne z założeniami bezpieczeństwa żywnościowego, rozwój terenów wiejskich, ubóstwo oraz kwestie społeczne. Ponadto konferencja ICAS będzie poświęcona zagadnieniom związanym ze zmianą klimatu i ochroną środowiska, wykorzystaniem zasobów naturalnych, zrównoważoną produkcją rolną i konsumpcją, rynkami, cenami i łańcuchami wartości, jak również ze wstrząsami, ryzykiem i przygotowaniem się na tego typu zjawiska. Tematyka ICAS IX obejmuje także sprawy związane z gromadzeniem i jakością danych oraz alternatywnymi źródłami danych, ich integracją i interoperacyjnością. Omówione zostaną również innowacyjne podejścia do analizy danych, dostępu do nich i ich rozpowszechniania oraz wykorzystanie danych do kształtowania polityki i budowania potencjału w zakresie statystyki rolnej.

Więcej informacji: https://www.icas2023.org/event/81d4aa3a-b001-4bbe-b474-b351cd20d6d1/summary.