17. Światowe Sympozjum na temat Wskaźników Telekomunikacyjnych ITU

Światowe Sympozjum na temat Wskaźników Telekomunikacyjnych ITU (ITU World Telecommunication/ICT Indicators Symposium, WTIS) to główne forum badań telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego. Organizowane jest przez Biuro Rozwoju Telekomunikacji i Sekretariat Sektora Rozwoju Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union, ITU) – agencji Narodów Zjednoczonych wyspecjalizowanej w tematyce technologii informacyjno-komunikacyjnych. W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną przez koronawirusa (Sars-CoV-2) podjęto decyzję o przeprowadzeniu WTIS-20 w całości w formie wirtualnej.

Od 1996 r. sympozjum gromadzi przedstawicieli rządów, biznesu, organów nadzorujących, a także statystyków, czołowych naukowców oraz producentów i analityków danych dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych z całego świata, którzy dyskutują na temat kierunków przemian społeczeństwa informacyjnego i sposobu ich mierzenia. Rezultaty obrad prowadzonych podczas WTIS stanowią strategiczne wskazówki dla społeczności międzynarodowej – w tym ITU – dotyczące priorytetów przyszłych prac związanych z harmonizowaniem na poziomie światowym sposobów pomiaru społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z przesłaniem 17. WTIS „Ku zintegrowanemu społeczeństwu cyfrowemu” program wydarzenia będzie zawierał m.in. debaty interesariuszy wysokiego szczebla na temat tego, jak dążyć do stworzenia zintegrowanego społeczeństwa cyfrowego, niepomijającego nikogo, tak jak to zostało określone w Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG). Sympozjum skupi się także na ujęciach pomiaru uwzględniających big data oraz tematycznej liście wskaźników technologii informacyjno-komunikacyjnych stworzonej do mierzenia SDG, a także postępie prac rozwijających wskaźnik rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT Development Index, IDI). Prace grup eksperckich ds. wskaźników telekomunikacyjnych i wskaźników gospodarstw domowych zostaną przedstawione do przyjęcia przez WTIS-20.

Więcej informacji: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2020/default.aspx.