Forum Zielonego Wzrostu i Zrównoważonego Rozwoju 2021

„Ekologiczna rewitalizacja: przemyślenie zurbanizowanego środowiska i transportu” – to hasło tegorocznego Forum Zielonego Wzrostu i Zrównoważonego Rozwoju (Green Growth and Sustainable Development – GGSD), które odbędzie się w dniach 16–18 listopada w formie hybrydowej. Organizatorem wydarzenia jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).

Forum skoncentruje się na środkach naprawczych związanych z pandemią COVID-19 i ich roli w ekologizacji zurbanizowanego środowiska i sektora transportu. Podczas wydarzenia zostaną omówione sposoby wykorzystywania przez różne kraje tych środków naprawczych, aby osiągnąć globalny cel, jakim są zerowe emisje gazów cieplarnianych netto do 2050 r., oraz zrealizować inne projekty środowiskowe. Uczestnicy pochylą się również nad kwestią lepszego projektowania miast, z uwzględnieniem tematu mobilności ludzi i towarów, na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości i lepszego przygotowania na mogące się pojawić zagrożenia. Forum będzie okazją do omówienia wniosków wynikających z wdrażania Strategii zielonego wzrostu OECD, która została przyjęta 10 lat temu, oraz kluczowych obszarów przyszłych prac OECD.

W ramach obrad odbędzie się pięć sesji tematycznych: transport miejski i projektowanie miast, nowe podejście do zrównoważonej turystyki, efektywność energetyczna a zurbanizowane środowisko, ekologizacja transportu średniodystansowego i dalekobieżnego oraz monitorowanie i analiza ekologicznych środków naprawczych.

Więcej informacji: https://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2021/