36. Konferencja CIRET

36. Konferencja Centrum Międzynarodowych Badań Tendencji Gospodarczych (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys – CIRET) odbędzie się w dniach 14–17 września 2022 r. w Stambule. Gospodarzem wydarzenia jest Wydział Ekonomii Uniwersytetu Marmara w Stambule.

Celem 36. Konferencji CIRET, jak również wszystkich wydarzeń tego typu organizowanych przez CIRET, jest zwiększenie współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami specjalizującymi się w badaniach ankietowych dotyczących gospodarki, a także ułatwienie im wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu organizowania takich badań, analizy wyników oraz rozwijania i wykorzystywania cyklicznych wskaźników gospodarczych.

Głównym tematem 36. Konferencji CIRET są badania ankietowe tendencji gospodarczych i polityka gospodarcza. Sesje będą skoncentrowane wokół następujących zagadnień: badania ankietowe gospodarki oraz wskaźniki gospodarcze w perspektywie krótkoterminowej (badania tendencji biznesowych, badania tendencji konsumenckich, złożone oraz główne wskaźniki gospodarcze, badania ad hoc, monitorowanie i prognozowanie w czasie rzeczywistym, badania prowadzone wśród ekspertów), badania ankietowe dotyczące strukturalnych aspektów gospodarki (działalność innowacyjna, technologie informatyczne oraz informacyjne, zmiany organizacyjne, analiza rynku pracy) oraz wskaźniki gospodarcze w dobie komputeryzacji (temat specjalny konferencji).

Konferencję poprzedzą (13 września) „Warsztaty innowacji”, mające na celu przyjrzenie się zapotrzebowaniu na dane stosowane w analizach statystycznych w dobie kryzysu. Ich organizatorami są: Wydział Statystyki ONZ, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Marmara oraz Szwajcarski Instytut Gospodarczy KOF.

Więcej informacji: http://ciret2022.conference.marmara.edu.tr/.