8. Europejska Konferencja na temat B+R i Innowacji w Przedsiębiorstwach

Europejska Konferencja na temat B+R i Innowacji w Przedsiębiorstwach (European Conference on Corporate R&D and Innovation – CONCORDi), organizowana co dwa lata, odbędzie się w dniach 22–25 listopada 2021 r. w formie wirtualnej. Organizatorem wydarzenia jest Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre of the European Commission) we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Organizacji Badawczych i Technologicznych (European Association for Research and Technology Organisations – EARTO), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) i Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO).

CONCORDi 2021 dotyczy polityki prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz związanych z nimi kwestii ekonomicznych. Celem tegorocznej edycji jest określenie wyzwań badawczych, biznesowych i politycznych w tym obszarze w nachodzącym dziesięcioleciu i przedstawienie wytycznych do programu polityki badań przemysłowych i innowacji Unii Europejskiej. Tematem przewodnim CONCORDi 2021 są „Innowacje przemysłowe na rzecz konkurencyjnego zrównoważonego rozwoju”. Debaty podczas konferencji skupią się na następujących zagadnieniach: transformacja przemysłowa w czasach odbudowy gospodarczej, innowacje przemysłowe na rzecz zrównoważonych transformacji oraz strategie przemysłowe w świecie po pandemii ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się i tematu infrastruktury technologicznej mającej na celu realizację podwójnej transformacji.

Więcej informacji: https://iri.jrc.ec.europa.eu/concordi-2021