Międzynarodowa konferencja „Wykorzystanie R w statystyce publicznej 2022”

10. Międzynarodowa Konferencja „Wykorzystanie R w statystyce publicznej” (uRos2022) odbędzie się w dniach 6–8 grudnia 2022 r. w formie online. Gospodarzem wydarzenia będzie kanadyjski urząd statystyczny, Statistics Canada.

R to darmowe otwarte oprogramowanie, charakteryzujące się bogatą gamą funkcjonalności w przetwarzaniu danych. Jest narzędziem powszechnie używanym przez statystyków na całym świecie.

Konferencja ma na celu stworzenie międzynarodowego forum dla naukowców ze środowisk akademickich i urzędów statystycznych służącego do prezentacji i wymiany pomysłów oraz dyskusji na temat rozwoju oprogramowania statystycznego wykorzystywanego w statystyce stosowanej i ekonomii. Większość debat będzie poświęcona zastosowaniu R w statystyce publicznej.

Tematy, które będą poruszane na konferencji, obejmują m.in.: wykorzystanie R w spisach, oprogramowanie R a kwestie prywatności i poufności, czyszczenie danych, zastosowanie R w produkcji: analizie danych i automatyzacji, analizę szeregów czasowych i danych podłużnych, programowanie GUI, big data, inżynierię danych i uczenie maszynowe oraz rozpowszechnianie i wizualizację danych.

Więcej informacji: https://r-project.ro/conference2022.html#uRos2022_virtual_event_6-8_December_2022.