19. Europejski Tydzień Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast (EURegionsWeek) to coroczne wydarzenie, podczas którego miasta i regiony prezentują swoje zdolności do tworzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej oraz udowadniają znaczenie szczebla lokalnego i regionalnego dla dobrego sprawowania rządów w Europie. Wydarzenie jest organizowane przez Europejski Komitet Regionów oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Celem EURegionsWeek jest omówienie wspólnych wyzwań stojących przed europejskimi miastami i regionami oraz zbadanie możliwych rozwiązań w gronie polityków, decydentów, ekspertów i praktyków w dziedzinie polityki spójności oraz przedstawicieli biznesu, bankowości, organizacji obywatelskich, świata nauki, instytucji UE i mediów. Zapewnia on także przestrzeń rozwoju umiejętności, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk we wdrażaniu europejskiej polityki spójności wraz z jej instrumentami finansowymi. Ponadto służy ułatwianiu współpracy i tworzeniu okazji do nawiązywania kontaktów między regionami i miastami, a także poszerzeniu kontekstu debaty dotyczącej polityki spójności o najnowsze badania i spostrzeżenia krajów zewnętrznych czy organizacji międzynarodowych.

EURegionsWeek 2021 odbędzie się w dniach 11–14 października online. Podczas debat zostaną poruszone takie tematy, jak: zielona transformacja, spójność, cyfrowa transformacja i zaangażowanie obywateli.

Więcej informacji: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en