Warsztaty CIRET–KOF–OECD–INSEE

Centrum Międzynarodowych Badań Tendencji Gospodarczych (Contact International des Recherches Economiques Tendancielles, CIRET) wspólnie ze Szwajcarskim Instytutem Gospodarczym KOF (KOF Swiss Economic Institute), z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) oraz z Państwowym Instytutem Statystyki i Badań Ekonomicznych (Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE) organizuje warsztaty, których głównym przedmiotem będzie wykorzystanie badań tendencji gospodarczych w szacowaniu potencjalnego wzrostu i pozycji gospodarek w cyklu koniunkturalnym. Warsztaty odbędą się 13–14 listopada br. w gmachu OECD w Boulogne-Billancourt (Paryż).

CIRET, główny organizator, to forum czołowych ekonomistów i instytucji zajmujących się analizami i prognozowaniem rozwoju cykli koniunkturalnych oraz ich gospodarczych i społeczno-politycznych konsekwencji. Stowarzyszenie powstało w 1952 r. jako nieformalna grupa utworzona przez francuskich, niemieckich i włoskich ekonomistów, która w 1960 r. zinstytucjonalizowała swoją działalność pod obecną nazwą. Jej siedziba mieści się w instytucie KOF w Zurychu. Konferencje i warsztaty organizowane przez CIRET odbywają się co dwa lata. Najbliższa konferencja będzie miała miejsce 16–18 września 2020 r. w Poznaniu.

Termin rejestracji na warsztaty upływa 31 października. Formularz rejestracji jest dostępny pod adresem: https://www.ciret.org/media/filer_public/2019/09/17/ciret-2019_registration_v4.pdf

Więcej informacji: https://www.ciret.org/media/filer_public/2019/09/15/ciret-2019_general-info_v3.pdf