W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

Na nr. 2/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” składają się trzy artykuły, w tym dwa naukowe i jeden poświęcony pamięci wybitnej statystyczki.

Celem artykułu pt. Do mixed-data sampling models help forecast liquidity and volatility? Barbary Będowskiej-Sójki i Agaty Kliber jest zbadanie związku przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy zmiennością i płynnością na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ten sposób poszerzając i uzupełniając dotychczasowe badania w tym zakresie. Autorki sprawdzają, czy płynność poprawia prognozy zmienności oraz odwrotnie – czy zmienność przyczynia się do większej trafności prognoz płynności. Prognozy otrzymane na podstawie modeli wykorzystujących próbkowanie danych o różnych częstotliwościach (MIDAS) porównywano do prognoz uzyskanych za pomocą modeli wykorzystujących tylko dane dzienne. W pracy pt.On planning production and distribution with disrupted supply chains Przemysław Szufel prezentuje model planowania produkcji i dystrybucji w krótkim horyzoncie czasowym dla producenta plasującego się w środku łańcucha dostaw. Proponowany model jest odpowiedzią na niestabilne warunki panujące na rynku spowodowane pandemią COVID-19 i rosyjską agresją na Ukrainę. Uwzględnia postpandemiczny, rosnący popyt na produkty firmy, a z drugiej strony brak gwarancji dostępności komponentów używanych do produkcji. Artykuł In memory of Professor Stanisława Bartosiewicz autorstwa Krzysztofa Jajugi został poświęcony pamięci prof. Stanisławy Bartosiewicz, jednej z twórczyń wrocławskiej szkoły ekonometrycznej oraz wieloletniej wykładowczyni akademickiej.

Numer jest dostępny na stronie https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/2. Zachęcamy do lektury.