ModernStats World Workshop 2020

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych organizuje w dniach 27–30 października 2020 r. wirtualne warsztaty poświęcone modelom „ModernStats”, które służą wspieraniu modernizacji statystyki publicznej. Należą do nich: ogólny model działalności przeznaczony dla organizacji statystycznych (Generic Activity Model for Statistical Organizations – GAMSO), ogólny model statystyczny procesów biznesowych (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM), ogólny model informacji statystycznej (Generic Statistical Information Model – GSIM) i model wspólnej architektury produkcji danych statystycznych (Common Statistical Production Architecture – CSPA). Modele te zostały opracowane pod kierunkiem Grupy wysokiego szczebla ds. modernizacji statystyki publicznej (High-Level Group for the Modernisation of Official Statistics – HLG-MOS) i stanowią podstawy jej wizji modernizacji opartej na standardach. Modele ModernStats są stosowane przez wiele organizacji na całym świecie.

Warsztaty mają służyć promocji i lepszemu zrozumieniu funkcjonowania modeli ModernStats, jak również przyczynić się do postępów w ich rozwoju. Podczas spotkania zostanie także udostępniona platforma użytkowa modeli ModernStats. Warsztaty są przeznaczone dla pracowników organizacji statystycznych, którzy są odpowiedzialni za opracowywanie, wdrażanie i promowanie opartej na standardach modernizacji produkcji danych statystycznych, a także dla tych, którzy stosują wspomniane modele lub dopiero zamierzają je wykorzystać. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się doświadczeniami i planami związanymi z wykorzystaniem proponowanych modeli oraz nawiązać międzynarodową współpracę w tym zakresie. Szczegółowy program wydarzenia zostanie wkrótce udostępniony.

Więcej informacji: https://statswiki.unece.org/display/MWW2/ModernStats+World+Virtual+Workshop+2020