W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Nr 2/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zawiera artykuły dotyczące zastosowań statystyki w praktyce, edukacji statystycznej i historii statystyki. Agata Warchalska-Troll i Tomasz Warchalski w artykule The selection of areas for case study research in socio-economic geography with the application of k-means clustering badają możliwości zastosowania używanej powszechnie w analizie skupień metody k-średnich do wyboru jednostek przestrzennych (w tym przypadku gmin) w celu przeprowadzenia studiów przypadku. Przedmiotem pracy Stanisława Jaworskiego O różnych kryteriach konstrukcji przedziałów ufności na przykładzie rozkładu normalnego są kryteria służące konstruowaniu przedziałów ufności oparte na kontroli błędu przeszacowania i niedoszacowania parametru, jak również na zadanej arbitralnie precyzji oszacowania tego parametru. Artykuł The 1897 Census in the Kingdom of Poland autorstwa Piotra Rachwała traktuje o zagadnieniach związanych z organizacją, przebiegiem i opracowaniem wyników pierwszego powszechnego spisu ludności w Królestwie Polskim, który przeprowadzono w 1897 r.

Uzupełnieniem artykułów naukowych są sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Joint UNECE/Eurostat Expert Meeting on Statistical Data Confidentiality, która odbyła się w dniach 1–3 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, oraz przegląd nowości wydawniczych GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/2.