W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Grudniowy numer „Statistics in Transition new series” (5/2023) składa się z jedenastu artykułów. Wśród nich znalazła się m.in. praca Model for measuring the impact of good pharmacovigilance practices of COVID-19 patients on hcp reactivity: Morocco case study, której autorami są Oumaima Oullada, Mohamed Ben Ali, Ahmed Adri i Said Rifa. Autorzy omówili model koncepcyjny, za pomocą którego oceniono, jaki wpływ ma poprawa skuteczności monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii wśród pacjentów w okresie pandemii COVID-19 w Maroku na zgłaszanie przez pracowników służby zdrowia działań niepożądanych leku.

Pozostałe artykuły z tego wydania czasopisma można znaleźć na stronie https://sit.stat.gov.pl/Issue/64. Zachęcamy do lektury.