W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W numerze 4/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły recenzowane.

Elżbieta Gołata w pracy Różnice w pomiarze płodności kobiet zależnie od szacunku liczby ludności omawia wyniki pomiaru płodności kobiet w Polsce przeprowadzonego dla populacji kraju definiowanej na dwa sposoby: według krajowej definicji „ludności” i według definicji „ludności rezydującej”. Bada także zróżnicowanie zjawiska pod względem wieku kobiet i w ujęciu terytorialnym.

Tematem artykułu Tomasza Banasika jest Ocena zależności między rozwojem branży leasingowej a wzrostem gospodarczym w Polsce. Autor wykorzystuje szeregi czasowe wartości PKB per capita i wartości umów leasingowych netto w przeliczeniu na mieszkańca jako miary – odpowiednio – wzrostu gospodarczego i aktywności branży leasingowej.

Praca Marcina Pełki i Antonia Irpina zatytułowana The application of multidimensional scaling of data to determining changes in retailer customers’ preferences ma na celu wskazanie, które podejście w zakresie metody skalowania wymiarowego: danych klasycznych, danych symbolicznych interwałowych czy danych symbolicznych histogramowych jest najodpowiedniejsze do rozpoznania zmian preferencji klientów sklepów. Badacze analizują zmiany, jakie nastąpiły na rynku kosmetyków w trakcie pandemii COVID-19.

Ponadto w numerze zamieszczono opracowanie Dariusza Smolińskiego Elektroniczne zbiory danych jako źródło informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Autor postuluje stworzenie centralnej platformy danych z zakresu bhp, która odciążyłaby pracodawców, a także ułatwiłaby wykonywanie zadań instytucjom uprawnionym do analizowania warunków pracy.

W wydaniu tradycyjnie znalazło się również omówienie najnowszych publikacji GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/4. Zapraszamy do lektury.