W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 1/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” ukazały się trzy artykuły naukowe z obszaru praktycznych zastosowań statystyki. Wiesława Gierańczyk i Dominik Ziółkowski w artykule Administrative data as a source of information about employed persons porównują metody badania osób pracujących stosowane w statystyce publicznej z metodą eksperymentalną wykorzystującą zasoby ZUS i KRUS. Dimah Fareed Bahjat i Ahlam Ibrahem Wali, autorki pracy Assessment of the brand experience effect on the gender dimension of the brand personality on the example of Dior, oceniają wpływ doświadczenia marki na jej osobowość w aspekcie płci. Marek Ręklewski w swoim artykule Zastosowanie statystyki przestrzennej do analizy wynagrodzeń na poziomie powiatów bada zaś zależności przestrzenne występujące między powiatami pod względem poziomu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto.

Uzupełnieniem artykułów naukowych są sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, która odbyła się 24 września 2021 r., oraz przegląd nowości wydawniczych GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/1.