Europejska Konferencja na temat Jakości w Statystyce Publicznej

Litewski Urząd Statystyczny i Eurostat organizują Europejską Konferencję na temat Jakości w Statystyce Publicznej (Q2022), która odbędzie się w dniach 8–10 czerwca 2022 r. w Wilnie. Jest to 10. konferencja z tego cyklu. Poprzednia odbyła się w 2018 r. w Krakowie.

Celem Q2022 jest zgromadzenie statystyków, naukowców i interesariuszy, aby wzmocnić rozpowszechnianie wiedzy i najnowszych badań dotyczących pojawiających się kwestii związanych z jakością w statystyce publicznej. Ponadto konferencja ma na celu zacieśnienie współpracy między użytkownikami a twórcami statystyk, wzmocnienie współpracy i wymiany informacji między statystyką publiczną a środowiskiem naukowym oraz stworzenie forum wymiany dobrych praktyk, które pomoże w sprostaniu nowym wyzwaniom stojącym przed statystyką publiczną. Wydarzenie skupi się również na instytucjonalnych wyzwaniach związanych z zarządzaniem jakością, zapewnianiem jakości w powstającym ekosystemie danych oraz budowaniem i utrzymywaniem zaufania wśród użytkowników, a także nowymi możliwościami w obliczu globalnych kryzysów. Konferencja powinna zwrócić uwagę organów rządowych na znaczenie wysokiej jakości, terminowych i bardziej szczegółowych statystyk oraz zwiększyć świadomość innych interesariuszy na temat problemów, które dotykają statystyki publicznej, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Dzień przed konferencją, 7 czerwca, odbędą się jednodniowe szkolenia z zakresu zarządzania jakością, roli statystyki w dobie big data i społeczeństwa przyszłości, praktyk innowacyjnych i modernizacyjnych, a także dziennikarstwa i wizualizacji danych.

Więcej informacji: https://q2022.stat.gov.lt/.