36. Coroczna Wirtualna Konferencja Generalna IARIW

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW) organizuje 36. Coroczną Wirtualną Konferencję Generalną, która w tym roku odbędzie się w dniach 23–27 sierpnia w Oslo.

Rada IARIW wyłoniła 24 sesje tematyczne zorientowane na takie zagadnienia, jak: globalizacja, handel i usługi oraz wartości niematerialne: wyzwania konceptualne i kwestia pomiaru; potencjał i wyzwania związane z big data i innymi alternatywnymi źródłami danych w pracach nad cenami, rachunkami narodowymi i pomiarami kondycji ekonomicznej; wykorzystanie czasu, dobrobyt i PKB; globalizacja i nierówności; wzrost gospodarczy i produktywność, ze szczególnym naciskiem na gospodarki rozwijające się; wpływ sztucznej inteligencji na dochód, edukację i ekonomię; platformy internetowe, przetwarzanie danych w chmurze, wartość danych i własność intelektualna; umiejętności niepoznawcze: jak są wykształcane i co przynoszą?; porównania między poziomem dochodu i cen a międzynarodowymi nierównościami dochodowymi; nierówne szanse w kwestiach dochodu, edukacji i zdrowia; mierzenie rynku nieruchomości; najnowsze doświadczenia publicznych i badawczych pomiarów ubóstwa; kapitał ludzki i zamożność; nierówności; rachunki narodowe; wydajność. Konferencję otworzy 23 sierpnia sesja plenarna zorganizowana przez Norweski Urząd Statystyczny. Jej tematem będzie zagadnienie rozwijania nowych sposobów pomiaru gospodarczego.

Więcej informacji: https://iariw.org/36th-annual-virtual-general-conference-preliminary-program/