W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W numerze 5/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano dwa artykuły poświęcone metodologii badań statystycznych i pracę o charakterze empirycznym.

Artur Zaborski w artykule The optimal number of tetrads for measurement of dissimilarities in nonmetric multidimensional scaling eksponuje atuty metody tetrad, stosowanej do wyznaczania niepodobieństw w niemetrycznym skalowaniu wielowymiarowym, np. w badaniach preferencji. Polega ona na wskazywaniu przez badane osoby par najbardziej i najmniej podobnych elementów w czteroelementowych podzbiorach (tetradach) z n-elementowego zbioru obiektów.

W pracy Log-Quad divergence for Non-negative Matrix Factorization in multi-model prediction Ryszarda Szupiluka i Pawła Rubacha przedstawiono nowy algorytm nieujemnej faktoryzacji macierzy oparty na dywergencji Log-Quad. Autorzy wskazują możliwości wykorzystania go do separacji ukrytych komponentów destrukcyjnych zawartych w predykcjach w ujęciu wielomodelowym na przykładzie prognozowania zużycia energii elektrycznej w Polsce.

Nadmiarowe zgony podczas pandemii COVID-19 i ocena skuteczności szczepień w Polsce to temat artykułu Błażeja Kochańskiego i Jakuba Sochackiego. Badacze mierzą skalę pandemii za pomocą liczby nadmiarowych zgonów w podregionach według klasyfikacji NUTS 3 w Polsce i w grupach wieku, a następnie określają zależność pomiędzy regionalnym zróżnicowaniem nadwyżki zgonów podczas czwartej fali pandemii a stopniem zaszczepienia populacji.

Ponadto w tym numerze zamieszczono sprawozdanie z 41st International Conference MSA’2023, która odbyła się w dniach 6–8 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Łódzkim. Elżbieta Zalewska i Kamila Trzcińska relacjonują przebieg konferencji i przedstawiają tematy wygłoszonych referatów.

W wydaniu znalazło się również omówienie ostatnich nabytków Centralnej Biblioteki Statystycznej i najnowszych publikacji GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/5. Zapraszamy do lektury.