11. Forum Statystyczne Międzynarodowego Funduszu Walutowego

W dniach 15-16 listopada 2023 r. odbędzie się 11. Forum Statystyczne Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Można wziąć w nim udział osobiście (w Waszyngtonie) lub wirtualnie.

Podczas forów MFW spotykają się decydenci, badacze i przedstawiciele sektora prywatnego, organów regulacyjnych i podmiotów gromadzących dane gospodarcze i finansowe w celu omówienia nowatorskich rozwiązań w statystyce makroekonomicznej i finansowej oraz uzyskania wsparcia dla ulepszeń statystycznych. Przedmiotem tegorocznego spotkania jest „Pomiar pieniądza w epoce cyfrowej”. Chociaż istnieją codzienne sprawozdania dotyczące wzrostu i spadku walut cyfrowych, stabilnych monet i innych rodzajów aktywów kryptograficznych, to nowe formy pieniędzy w niewielkim stopniu podlegają księgowaniu. Wszechobecna cyfryzacja zmienia także sposób interakcji osób fizycznych i przedsiębiorstw z systemem finansowym. Ponieważ cyfryzacja w dalszym ciągu wpływa na przyszłość pieniądza i wymianę wartości, konieczne są skuteczna polityka i odpowiednie regulacje, aby zapewnić stabilny i sprawiedliwy system finansowy. 11. Forum MFW pozwoli zgłębić zagadnienie nowych form pieniądza i płatności, ich wpływu na stabilność finansową i politykę pieniężną oraz na włączenie finansowe i nielegalne przepływy finansowe, a także kwestię możliwych sposobów pomiaru nowych form pieniądza i płatności, wspierających kształtowanie skutecznej polityki.

Więcej informacji: https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2023/11/15/11th-imf-statistical-forum.