Konferencja „Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia”

Urząd Statystyczny w Warszawie we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym i Polskim Towarzystwem Statystycznym organizuje konferencję „Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia”, która odbędzie się w dniach 23–24 marca 2023 r. w Warszawie. Wydarzenie wpisuje się w obchody Dnia Statystyki Polskiej.

Celem konferencji jest prezentacja najważniejszych i najnowszych osiągnięć statystyki, które mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. To spotkanie stanowi okazję do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami statystyki publicznej i środowiska naukowego zajmującymi się zarówno w praktyce, jak i teorii problematyką pomiaru statystycznego i analizą danych z różnych źródeł, zwłaszcza w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii. Wygłaszane referaty będą się odnosiły w szczególności do: roli statystyki w kształtowaniu polityk publicznych, terminowości i szczegółowości statystyk oficjalnych, łączenia danych między źródłami i dziedzinami, narzędzi i technik badań statystycznych oraz edukacji i kompetencji statystycznych.

Więcej informacji: https://dsp2023.stat.gov.pl.