63. Światowy Kongres Statystyki

Światowy Kongres Statystyki (ISI World Statistics Congress – ISI WSC), odbywający się co dwa lata, jest najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny (International Statistical Institute – ISI). Sześćdziesiąta trzecia edycja kongresu odbędzie się online w dniach 11–16 lipca 2021 r. Dzięki organizacji wydarzenia w formie wirtualnej może w nim wziąć udział znacznie więcej uczestników niż w poprzednich edycjach. Kongres zgromadzi statystyków i analityków danych ze środowiska akademickiego, statystyki publicznej, z sektora zdrowia i biznesu oraz młodszych i starszych specjalistów. Interaktywny program umożliwi uczestnikom poznanie najnowszych osiągnięć w badaniach statystycznych i praktyce statystycznej. Złożą się na niego prezentacje, dyskusje i seria krótkich kursów.

Więcej informacji: https://www.isi2021.org/.