Konferencja uRos2020

Ósma edycja corocznej międzynarodowej konferencji na temat wykorzystania R w statystyce publicznej (Use of R in Official Statistics, uRos) odbędzie się w dniach 2–4 grudnia 2020 r. w formie wirtualnej. Gospodarzem wydarzenia jest urząd statystyczny w Austrii, a współorganizatorami – urzędy statystyczne w Rumunii i Holandii oraz Uniwersytet Ekologiczny w Bukareszcie.

Celem konferencji jest stworzenie forum dla naukowców ze środowisk akademickich i z instytucji statystycznych do zaprezentowania i wymiany pomysłów oraz do omówienia rozwoju R – najnowocześniejszego oprogramowania statystycznego, powszechnie używanego w ekonomii stosowanej i statystyce.

Wydarzenie będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, bez rejestracji.

Więcej informacji: https://r-project.ro/conference2020.html.