Konferencja IP Statistics for Decision Makers

W dniach 14–15 czerwca 2022 r. w Warszawie (w formie hybrydowej) odbędzie się konferencja poświęcona statystyce dotyczącej własności intelektualnej (IP Statistics for Decision Makers – IPSDM). Wydarzenie jest organizowane przez Urząd Patentowy RP i OECD, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej oraz wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Konferencja zgromadzi wysokiej rangi ekspertów ds. polityki, naukowców i przedstawicieli sektora prywatnego. Podobnie jak w poprzednich edycjach nacisk zostanie położony na to, jak dane, statystyki i analizy dotyczące własności intelektualnej mogą być wykorzystywane do dostarczania informacji decydentom zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym oraz do identyfikowania kluczowych potrzeb w zakresie danych. Podczas IPSDM zostaną omówione postępy w analizie statystyk dotyczących praw własności intelektualnej oraz rola, jaką ta wiedza może odgrywać w kształtowaniu innowacji, konkurencji, strategii i dynamiki biznesowej oraz, bardziej ogólnie, wyników gospodarczych.

Sesje plenarne będą poświęcone następującym tematom: strategie własności intelektualnej w sektorze MŚP; innowacyjność, własność intelektualna a konkurencyjność przedsiębiorstw; rola własności intelektualnej w cyfrowej i ekologicznej transformacji; zróżnicowanie stopnia uczestnictwa kobiet i mężczyzn w tworzeniu innowacji; COVID-19 i rozpowszechnianie podstawowych leków; patenty niezbędne do spełnienia normy.

13 czerwca odbędzie się kilka przedkonferencyjnych spotkań (wprowadzenie do PATSTAT dla początkujących, warsztaty dotyczące danych IP).

Więcej informacji: https://www.oecd.org/sti/inno/ipsdm/.