52. posiedzenie Prezydium Konferencji Statystyków Europejskich

Konferencja Statystyków Europejskich (Conference of European Statisticians – CES) jest najwyższej rangi międzyrządowym zgromadzeniem statystyków w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Zrzesza szefów urzędów statystycznych państw EKG ONZ oraz państwa obserwatorów i organizacje międzynarodowe. Prezydium CES – organ sterujący – koordynuje działania oraz ustala kierunki i strategię rozwoju systemu statystycznego państw EKG ONZ, w tym regularnie dokonuje przeglądów wybranych obszarów statystycznych w regionie Organizacji, bierze udział w zatwierdzaniu tematyki seminariów, które corocznie odbywają się w ramach plenarnych sesji CES, oraz uczestniczy w ustalaniu programów tych wydarzeń. Od 2020 r. funkcję wiceprzewodniczącego prezydium pełni prezes GUS.

Podczas najbliższego posiedzenia Prezydium CES, które odbędzie się 15 lutego 2023 r. w Genewie, zostanie poruszony temat modernizacji statystyki publicznej i innowacji w rejonie EKG ONZ. Omówione będą także m.in. prace dotyczące pomiaru społecznej wartości statystyki publicznej oraz etyki w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych. Ponadto w trakcie spotkania zostanie zatwierdzony program statystyczny na 2023 r.

Więcej informacji będzie dostępnych wkrótce na stronie: https://unece.org/info/events/event/374972.