37. Coroczna Konferencja Generalna IARIW

37. Coroczna Konferencja Generalna Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW) odbędzie się w dniach 22–26 sierpnia 2022 r. w Luksemburgu. Konferencja jest organizowana przy współpracy Narodowego Instytutu Statystyki i Studiów Ekonomicznych (STATEC) w Luksemburgu, który będzie gospodarzem spotkania.

Głównym celem IARIW 2022 jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy oraz doświadczeń zebranych przez członków stowarzyszenia podczas badań szeroko rozumianego dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Ponadto tegoroczna edycja ma na celu upamiętnienie 75. rocznicy powstania IARIW.

Poszczególne sesje konferencji będą budowane wokół następujących bloków tematycznych: zaufanie, dobrobyt i produktywność; rachunek środowiska naturalnego, kapitał naturalny i produktywność; nowe miary dotyczące globalnych porównań w zakresie dobrobytu i zrównoważonego rozwoju; doskonalenie pomiaru oraz zasad i technik wyceny w systemie rachunków narodowych; kompleksowy pomiar konsumpcji i implikacje dla skal ekwiwalentności, rachunków narodowych, ubóstwa i nierówności; wpływ pandemii COVID-19 na dobrobyt dzieci; nowe podejścia w zakresie pomiaru ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem działań krajowych urzędów statystycznych; zwalczanie nierówności i ubóstwa; brak bezpieczeństwa ekonomicznego, jego pomiar, przyczyny i konsekwencje; dynamika rozkładu zamożności na świecie; zmniejszanie rozbieżności między mikro- i makrostatystykami dotyczącymi dochodów, konsumpcji i zamożności gospodarstw domowych; pomiar osób samozatrudnionych, pracujących na umowę-zlecenie i określanych mianem „gig workers”, a także big data, jego wartość ekonomiczna, transformacja cyfrowa, produktywność i polityka zarządzania danymi.

Więcej informacji: https://iariw2022.lu/