W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 6/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły – z zakresu metodologii badań statystycznych, analiz społeczno-ekonomicznych i prowadzenia spisów powszechnych.

Praca Piotra Sulewskiego i Marcina Szymkowiaka Modelling income distributions based on theoretical distributions derived from normal distributions dotyczy modelowania rozkładu dochodów z wykorzystaniem różnych typów rozkładów teoretycznych. Autorzy sprawdzili możliwości posługiwania się innymi typami rozkładów niż powszechnie stosowane, a mianowicie rozkładami asymetrycznymi wywodzącymi się z rozkładu normalnego. Przeprowadzili badanie, w którym określili charakterystyki rozkładów na podstawie danych o miesięcznym dochodzie brutto na mieszkańca w Polsce pochodzących z badania EU-SILC 2011.

Olga Komorowska i Arkadiusz Kozłowski, autorzy artykułu Impact of a child’s disability on the probability of the mother taking up paid employment, zbadali wpływ niepełnosprawności dziecka na prawdopodobieństwo podjęcia pracy zawodowej przez matkę. Posłużyli się jednostkowymi danymi z lat 2005–2020 dotyczącymi gospodarstw domowych, zaczerpniętymi z reprezentacyjnego badania budżetów gospodarstw domowych.

Edgar Vielma Orozco w pracy Use of new technologies and evidence-based decisions: key factors in the strategy for the 2020 Population and Housing Census in Mexico, in the context of the COVID-19 pandemic przedstawił doświadczenia meksykańskiego Narodowego Instytutu Statystyki i Geografii (Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI) z realizacji Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2020 oraz rozwiązania zastosowane przez INEGI w warunkach pandemii.

Tradycyjnie w numerze znalazło się również zestawienie nowości wydawniczych GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/6. Zapraszamy do lektury.