Specjalna konferencja naukowa IARIW–WB

Druga specjalna konferencja organizowana w tym roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth, IARIW) odbędzie się 7–8 listopada w Waszyngtonie. Współorganizatorem wydarzenia jest Bank Światowy (World Bank, WB).

Konferencja będzie poświęcona nowym sposobom definiowania i pomiaru ubóstwa (New Approaches to Defining and Measuring Poverty in a Growing World). Szukanie nowego podejścia do problemu ubóstwa staje się konieczne z powodu zmian sytuacji globalnej. Liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, definiowanym jako życie za mniej niż 1,90 dolara dziennie, stopniowo maleje. Obecnie w ponad połowie krajów świata wartość wskaźnika ubóstwa wynosi poniżej 3%, dlatego pomiar tego zjawiska na świecie według powyższej granicy ubóstwa coraz bardziej traci na znaczeniu. Sposoby definiowania ubóstwa przyjmowane w poszczególnych krajach oraz przez organizacje rozwoju stają się bardziej użyteczne dla władz publicznych i w większym stopniu odpowiadają lokalnym warunkom społeczno-gospodarczym.

Głównymi prelegentami podczas konferencji będą: Martin Ravallion z Uniwersytetu Georgetown, były dyrektor departamentu badań w Banku Światowym, i Simeon Djankov, dyrektor ds. rozwoju ekonomii w Banku Światowym, wicepremier i minister finansów Bułgarii w latach 2009–2013.

Więcej informacji: https://www.worldbank.org/en/events/2019/06/06/world-bank-iariw-conference-on-poverty-measurement#4

Program konferencji: www.iariw.org/c2019washington.php