W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 8/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano dwa artykuły dotyczące istotnych zagadnień społeczno-gospodarczych oraz pracę z zakresu historii statystyki.

Który kryzys – wywołany na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w 2007 r. czy spowodowany wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. – miał większy wpływ na długookresowy rozwój gmin? Czy gminy miejskie zareagowały na te kryzysy inaczej niż np. gminy wiejskie? Zbadali to Jacek Batóg i Barbara Batóg, którzy przedstawili wyniki swoich dociekań w artykule Impact of economic crises on long-term regional development in Poland.

Równie ważne pytanie postawiła Marlena Piekut, autorka pracy Gospodarstwa domowe z wysokim udziałem wydatków na zdrowie – charakterystyka i wzorzec konsumpcji. Dotyczyło ono profilu ekonomicznego i społeczno-demograficznego oraz poziomu i struktury konsumpcji szczególnej grupy gospodarstw domowych – obciążonych wysokimi wydatkami na zdrowie. Według autorskiego miernika są to gospodarstwa, których wydatki na zdrowie pochłaniają nie mniej niż 10% dochodu rozporządzalnego i stanowią co najmniej 25% wydatków konsumpcyjnych nieżywnościowych oraz w których dochód rozporządzalny na osobę nie przekracza mediany dochodu całej badanej zbiorowości w przeliczeniu na osobę.

W artykule Wkład w rozwój statystyki i integracja środowiska – znaczenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Multivariate Statistical Analysis Agata Szczukocka i Czesław Domański ukazali genezę, rozwój i znaczenie łódzkiej konferencji poświęconej wielowymiarowej analizie statystycznej. Okazją do podsumowania bogatego dorobku tej konferencji stała się jubileuszowa, 40. edycja tego wydarzenia w 2022 r.

Oprócz artykułów naukowych w numerze znalazły się również omówienie wyników 52. Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, organizowanego przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz zestawienie nowości wydawniczych GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/8. Zapraszamy do lektury.