W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

Ukazał się nr 1/2023 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”, a w nim trzy artykuły poświęcone: podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka, własnościom wybranych testów zgodności stosowanych w testowaniu odchyleń od normalności rozkładu oraz zastosowaniu uczenia maszynowego do prognozowania niewypłacalności instytucji pożyczkowej. W tym wydaniu zamieszczono także wspomnienie o śp. prof. Marii Cieślak.

Numer jest dostępny na stronie https://ps.stat.gov.pl/Issue/2023/1. Zachęcamy do lektury.