Geospatial World Forum 2020

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) forum zostało odwołane. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://geospatialworldforum.org/

Geospatial World Forum to coroczne spotkanie liderów i specjalistów z obszaru informacji geoprzestrzennej – kreatorów polityk publicznych, reprezentantów krajowych instytucji zapewniających dostęp do informacji kartograficznej, przedsiębiorstw sektora prywatnego, organizacji multilateralnych i rozwojowych, instytucji naukowych i akademickich, oraz użytkowników końcowych: rządu, przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi dla obywateli. Jak przewidują organizatorzy, w wydarzeniu weźmie udział około 1500 delegatów reprezentujących ponad 70 krajów i 500 organizacji, w tym 250 prelegentów. Organizatorem wydarzenia jest firma Geospatial Media and Communications.

Tematem 12. edycji Forum, które odbędzie się 7–9 kwietnia 2020 r. w Amsterdamie, jest rola informacji geoprzestrzennej w transformacji gospodarek w erze 5G – technologii mobilnej piątej generacji. Technologia, na której opiera się złożony system zintensyfikowanych powiązań pomiędzy ludźmi, organizacjami i maszynami, zaczyna zmieniać sposób organizacji przedsiębiorstw, ich współpracę oraz sposób pozyskiwania i rodzaj informacji, towarów i usług dostarczanych konsumentom. W tym kontekście lokalizacja geoprzestrzenna jest uznawana za jeden z filarów – obok sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i big data – procesu przemian określanych mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Nowe trendy w rozwoju technologii geoprzestrzennych opartym na technologii 5G wpłyną na wiele sektorów gospodarki i będą sprzyjać przełomowym innowacjom.

Bogaty program konferencji obejmuje panele plenarne, równoległe panele dyskusyjne skupione w dwóch blokach tematycznych: przemysł oraz biznes, technologie i innowacje, a także seminaria. Ponadto podczas Forum zostaną przyznane nagrody Geospatial World Leadership Awards oraz Geospatial Excellence Awards. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa najnowszych technologii, produktów i rozwiązań z branży geoprzestrzennej. Przed konferencją, 5 kwietnia, rozpocznie się pięciodniowe szkolenie poświęcone wzrastającej roli infrastruktury dla informacji geoprzestrzenej w światowej gospodarce i społeczeństwach, organizowane wspólnie z Wydziałem Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z kolei 6 kwietnia odbędą się warsztaty dla dziennikarzy, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami i praktykami dziennikarskimi, w tym z możliwościami wykorzystania w ich pracy zdjęć satelitarnych, map i innych narzędzi cyfrowych.