Konferencja IAOS-ISI 2024

19. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej i 4. Konferencja Statystyki Regionalnej Międzynarodowego Instytutu Statystycznego odbędą się łącznie jako Konferencja IAOS-ISI 2024 w dniach 15–17 maja 2024 r. w mieście Meksyk. Organizatorem tegorocznej edycji wydarzenia – oprócz Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (IAOS) i Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI) – jest Państwowy Instytut Statystyki i Geografii Meksyku (INEGI).

Celem konferencji, której towarzyszy hasło przewodnie „Improving Decision-Making for All”, jest m.in. podkreślenie ważnej roli statystyki w kreowaniu wiarygodnych i wartościowych danych, ułatwiających podejmowanie decyzji. Wybór takiego tematu jest motywowany przekonaniem, że krajowe urzędy statystyczne powinny aktywnie współpracować ze wszystkimi interesariuszami, w tym obywatelami, by móc sprostać szybkiemu tempu powstawania innowacji i rosnącemu popytowi na informacje w dynamicznie zmieniającym się środowisku informacyjnym.

Podczas obrad będą poruszane m.in. takie zagadnienia, jak: wyzwania i szanse związane z produkcją danych, w tym potrzeba włączania w ten proces obywateli; dobre praktyki w dążeniu do realizacji Agendy 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju; wykorzystywanie nowych źródeł danych i innowacyjnych technologii w produkcji danych oraz ocena stopnia adaptacji użytkowników danych i krajowych urzędów statystycznych do warunków popandemicznych.

Ważny wkład w tegoroczne wydarzenie wniosą przedstawiciele polskiej statystyki publicznej. W przededniu konferencji odbędzie się szkolenie pn. „AI and Machine Learning” prowadzone przez ekspertów z Departamentu Innowacji Głównego Urzędu Statystycznego. Dominik Rozkrut, prezes GUS i prezes IAOS (w kadencji 2023–2025), oficjalnie otworzy konferencję, wręczy nagrody laureatom Young Statisticians Prize Competition, a także będzie m.in. prowadził sesje plenarne i niektóre sesje tematyczne, brał udział w panelach dyskusyjnych oraz przewodniczył spotkaniu komitetu wykonawczego IAOS i walnemu zgromadzeniu członków IAOS. Inni pracownicy GUS oraz urzędów statystycznych w Rzeszowie i w Szczecinie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w wystąpieniach na następujące tematy:

  • Leitmotivs of the international debate – how can official statistics leverage global topics to define and provide trusted evidence?;
  • Innovative methods of producing and communicating SDG data disaggregation in Poland;
  • The community and individual well-being interaction in alternative modelling approaches using spatial data;
  • Experience of Statistics Poland in the production of experimental statistics on road and maritime transport using innovative data sources;
  • Effectiveness of selected methods of data integration in tourism statistics.

Więcej informacji: https://www.isi-next.org/conferences/iaos-isi-2024/.