W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

Ukazał się nr 2/2023 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”, a w nim dwie prace naukowe poświęcone analizie wewnątrzunijnej sieci handlowej i problemowi nieparametrycznej estymacji funkcji regresji, a także artykuł związany z jubileuszem 55-lecia kariery akademickiej prof. Czesława Domańskiego.

Numer jest dostępny na stronie https://ps.stat.gov.pl/Issue/2023/2. Zachęcamy do lektury.