W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 7/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano wyniki trzech badań dotyczących ważnych zagadnień społeczno-gospodarczych.

Samodzielność finansowa jest istotą samorządności terytorialnej. Od wielkości i struktury dochodów budżetowych zależy zakres i jakość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach pełnionych przez nie funkcji publicznych, dlatego identyfikowanie czynników determinujących samodzielność finansową tych jednostek jest bardzo ważne. W badaniu omówionym w artykule Determinanty samodzielności finansowej powiatów Paweł Galiński i Beata Jackowska sprawdzali, czy na prawdopodobieństwo poprawy samodzielności finansowej powiatów wpływają np. odsetek radnych z wyższym wykształceniem bądź liczba uczniów szkół ponadpodstawowych w populacji.

Podczas pandemii, gdy możliwość załatwienia najistotniejszych spraw osobistych w tradycyjny sposób była ograniczona, a dostępniejsza i łatwiejsza była droga elektroniczna, zwiększyła się intensywność korzystania z internetu. Czy dotyczyło to też osób starszych? Alicja Jajko-Siwek, autorka artykułu Cyfryzacja emerytów w Polsce w okresie pandemii COVID-19, przeanalizowała zmiany poziomu cyfryzacji emerytów w Polsce, jakie nastąpiły w tym czasie, opierając się na wynikach badania panelowego SHARE Corona Survey 2, przeprowadzonego w 2021 r. przez European Research Infrastructure Consortium.

Yaroslav Yeleyko, Oksana Yarova i Petro Garasyim podjęli próbę określenia wartości i perspektyw finansowych przedsiębiorstw przeznaczonych do kupna lub sprzedaży na przykładzie dwóch największych ukraińskich banków: PrivatBanku i Oschadbanku. Zbadali ich kondycję finansową i kapitał na podstawie danych za lata 2015–2021, a wyniki swojego badania przedstawili w artykule Determining the value of an enterprise on the example of two leading Ukrainian banks.

Tradycyjnie w numerze znalazło się również zestawienie nowości wydawniczych GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/7. Zapraszamy do lektury.